Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju: leczenie stomatologiczne. Zmiany dotyczą czasu pracy personelu. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej począwszy od 2015 r.

Czytaj więcej: NFZ: propozycja kilku zmian w czasie pracy personelu

Zdaniem lek. dent. Andrzeja Cisło, wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, autora serwisu autonomia-dent.pl, projekt wyraźnie promuje duże podmioty.

- W sytuacji kiedy na linii odcięcia liczyć się może 0,3 - 0,5 pkt, 7,5 pkt ofertowego (czyli 5 pkt jednostkowych) może „ustawić" rywalizację - zauważą.

Stomatolog zwraca uwagę, że „przynajmniej jeden lekarz" w sobotę czy na dyżurze popołudniowym, dla podmiotu leczniczego, to może być nawet jedna z kilkunastu osób. Dla indywidualnej praktyki to samo sformułowanie oznacza 100 proc. lekarzy.

- Jedno co pożyteczne to jasne wskazanie w projekcie, że soboty deklarowane są w ramach zakontraktowanego pensum, a nie jako dodatkowy dzień pracy - pisze Andrzej Cisło.

Więcej: autonomia-dent.pl