Poziom 1. Stomatologia jednego zęba
Dentysta w codziennej pracy najczęściej leczy pojedyncze zęby

Poziom 2. Stomatologia 1 kwadrantu
Dentysta najczęściej prowadzi leczenie w obszarze do 4 zębów lub w obrębie 1 kwadrantu

Poziom 3. Stomatologia kompleksowa
Dentysta prowadzi większe prace, a szczytem tego poziomu jest przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji stanu zębów w jamie ustnej.

Każdy z poziomów charakteryzuje posiadanie określonych umiejętności. Jeśli jesteś ambitny to na pewno chcesz być na poziomie trzecim.

Umiejętności, które trzeba zdobyć, żeby wejść na ostatni najwyższy poziom:

Poziom 1. Stomatologia jednego zęba
1. Wysoka jakość leczenia zachowawczego i podstaw chirurgii

Poziom 2. Stomatologia 1 kwadrantu
2. Wysoka jakość leczenia zachowawczego, protetycznego oraz większe umiejętności z zakresu innych dziedzin stomatologicznych
3. Wizja kontynuacji leczenia
4. Kierowanie średnim personelem
5. Prezentacja rozwiązań stomatologicznych

Poziom 3. Stomatologia kompleksowa
6. Bardzo wysokie umiejętności leczenia w obszarze swojej profesji
7. Motywowanie do zaakceptowania planu leczenia
8. Praca w miejscu z pacjentami z odpowiednim portfelem
9. Umiejętność rozmowy o cenach
10. Przywództwo i wysoka jakość we współpracy z lab. protetycznym
11. Dopasowywanie planu leczenia do pacjenta - wysokie kompetencje komunikacji
12. Duże znajomości z innymi specjalistami
13. Obsługa pacjentów - od recepcji po innych lekarzy
14. Marketing i docieranie do właściwego segmentu pacjentów
15. Zarządzanie placówką stomatologiczną

Każdy z tych etapów jest ważny i ciężko ominąć któryś z nich. Wejście na poziom zaawansowanej komunikacji z pacjentem wymaga dużych umiejętności połączonych w całość. Warto iść po szczebelkach drabiny do góry – szanse na sukces będą największe.

Kamil Kuczewski
DentalWay
tel. 733 203 682
M: biuro@dentalway.pl