• Od 1 lipca 2023 r. o 12 proc. wzrastają minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Podwyżki obejmują m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również personel pomocniczy
 • Wzrost pensji minimalnej dotyczy także osób wspierających w codziennej pracy lekarzy dentystów: techników dentystycznych, asystentki i higienistki dentystyczne
 • To druga tego typu regulacja, której mechanizm obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Dla kogo wyższe wynagrodzenia minimalne od 1 lipca

Od 1 lipca 2023 r. o 12 proc. wzrastają najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Podwyżki uposażeń obejmą m.in.: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również personel pomocniczy.

Wzrost pensji minimalnej dotyczy także osób wspierających w codziennej pracy lekarzy dentystów: techników dentystycznych, asystentki i higienistki dentystyczne.

Jak wylicza się wynagrodzenia minimalne w ochronie zdrowia

Algorytm podwyżki jest tak sam jak w lipcu 2022 r. Minimalne uposażenie (kwota brutto) wylicza się jako iloczyn kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok ubiegły (w 2021 r. według GUS wynosiło ono 5662,53 zł brutto, natomiast  w 2022 r. już 6346,15 zł) i tak zwanych współczynników pracy. Wysokość tych wskaźników uzależniona jest w głównej mierze od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Oczywiście im wyższy współczynnik korygujący, tym wyższe wynagrodzenie minimalne otrzyma pracownik. Najwyższy wskaźnik pracy dotyczy lekarzy albo lekarzy dentystów ze specjalizacją (1,45). Pensja takiego specjalisty (oczywiście ta najniższa) będzie wyliczona poprzez przemnożenie współczynnika 1,45 i kwoty 6346,15 zł, co czyni 9201,92 zł.

Wynagrodzenia minimalne podążają za inflacją

Z prostego wyliczenia średnich wynagrodzeń brutto wynika, że wzrost uposażeń od 1 lipca 2023 r. wobec 1 lipca 2022 r. wyniesie 12 proc. Mniej więcej to poziom rocznej inflacji. Tę w maju 2023 r. wyliczono na 13 proc. (czerwcowa będzie podana w połowie lipca).

Można zatem przyjąć, że dla pracowników objętych regulacjami nastąpi po roku wyrównanie poborów do tempa inflacji. Inaczej należy liczyć koszty i dochody pracodawców. Na przykład z danych GUS wynika, że ceny usług stomatologicznych w maju 2023 r. - w stosunku do maja 2022 r. - wzrosły o 15,1 proc. (tyle samo co w kwietniu). Szacowanie kosztów, obciążających w tym czasie świadczeniodawców, jest trudniejsze do precyzyjnego ustalenia  ze względu na mnogość czynników, wśród których minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia jest tylko jedną ze składowych i z pewnością nie tą dominującą.

Ile co najmniej zarobią higienistka, asystentka, technik dentystyczny

Jeszcze rok temu przy okazji ustalania minimalnych wynagrodzeń powstawały spory czy asystentki stomatologiczne należy zaliczyć do osób wykonujących inne zawody medyczne, czy do pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujących zawód medyczny. Nie był to spór akademicki, gdyż zaszeregowanie decydowało o skali podwyżki. Z uwagi na fakt, że w czerwcu tego roku Sejm uchwalił ustawę o niektórych zawodach medycznych, w której czarno na białym wymieniono m.in.: techników dentystycznych, higienistki stomatologiczne i właśnie asystentki stomatologiczne - trudno przekonywać, że tych ostatnich nie powinno się zaliczać do zawodów medycznych.

W nowej tabeli płac pracownikom tym przysługuje współczynnik 0,86, średniego wynagrodzenia brutto (0,94 gdyby na zajmowanym przez nich stanowisku wymagane było wykształcenie wyższe).

Personel pozamedyczny zarobi więcej

Z koli rejestratorki medyczne, pracownicy administracyjni i sprzątaczki w gabinecie stomatologicznym zaliczane są do pracowników wykonujących działalność podstawową, inną niż pracownik wykonujący zawód medyczny. Takim osobom przysługuje współczynnik wzrostu płac 0,78 lub 0,65 w zależności od wymaganego wykształcenia (średnie lub poniżej średniego).

Nowe minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. (kwoty brutto):

 • Lekarz ze specjalizacją (współczynnik 1,45): 9201,92 zł – wzrost o 991,25 zł (z 8 210,67 zł brutto);
 • Farmaceuta, magister fizjoterapii, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją: (współczynnik 1,29): 8186,53 zł – wzrost o 881,87 zł (z 7 304,66 zł brutto);
 • Lekarz bez specjalizacji (współczynnik 1,19): 7551,92 zł – wzrost o 813,51 zł (z 6 738,41 zł brutto);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik 1,02): 6473,07 zł – wzrost o 697,29 zł (z 5775,78 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik 1,0): wynagrodzenie 6346,15 zł, wzrost o 683,62 zł (z  5 662,53 zł brutto);
 • Lekarz stażysta (współczynnik 0,95): 6028,84 zł - wzrost o 649,44 (z 5379,40 zł brutto);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji (współczynnik 0,94) 5965,38 zł – wzrost o 642,60 zł (z 5322,78 zł brutto);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia, opiekun medyczny (wskaźnik 0,86): 5457,69 zł – wzrost o 587,91 zł (z 4 869,78 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik  0,78): wynagrodzenie 4950,00 zł, wzrost o 533,23 zł (z 4416,77 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, sanitariusz, salowa, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik 0,65): wynagrodzenie 4125,00 zł wzrost o 444,36 zł (z 3680,64 zł brutto).