• Wśród 23 specjalizacji w dziedzinach priorytetowych jest tylko jedna skierowana do lekarzy dentystów – stomatologia dziecięca
 • W grupie tej od 1 lipca 2023 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydenta w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wynosi 8308 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł
 • W przypadku pozostałych specjalizacji, realizowanych w trybie rezydentury, kwoty uposażenia wynoszą odpowiednio 7552 zł i 7779 zł

Wyższe uposażenia rezydentów realizujących specjalizacje 

Nowe stawki uposażenia określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Z rozporządzenia ministra zdrowia z 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów
odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, opublikowanego w Dz.U. z 7 sierpnia 2023 r. pod poz. 1535 - wynika, że wśród 23 specjalizacji w dziedzinach priorytetowych jest tylko jedna skierowana do lekarzy dentystów – stomatologia dziecięca.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • choroby wewnętrzne,
 • choroby zakaźne,
 • geriatria,
 • hematologia,
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna paliatywna,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna rodzinna,
 • neonatologia,
 • neurologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • onkologia kliniczna,
 • patomorfologia,
 • pediatria,
 • psychiatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • radioterapia onkologiczna,
 • stomatologia dziecięca

W grupie tej wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydenta w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wynosi 8308 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł.

W przypadku pozostałych specjalizacji, realizowanych w trybie rezydentury kwoty uposażenia wynoszą odpowiednio 7552 zł i 7779 zł.

Ortodoncja poza dziedzinami priorytetowymi 

Jak wiadomo na liście tej nie ma już ortodoncji. Oznacza to, że lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury w dziedzinie ortodoncji przed 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wyższego wynagrodzenia zasadniczego do momentu zakończenia odbywania szkolenia specjalizacyjnego.