PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

60 tys. zł na pierwszy gabinet dentystyczny

Autor: miro • Źródło: ms
21-03-2014, 07:42
60 tys. zł na pierwszy gabinet dentystyczny 60 tys. zł na Twój pierwszy gabinet dentystyczny (foto: Fotolia)
"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" to program, na który minister pracy i polityki społecznej przeznaczył kwotę 21,5 mln zł. Z pieniędzy tych już skorzystała absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która dostała 60 tys. zł na otwarcie gabinetu stomatologicznego w Cegłowie na Mazowszu. Kolejni młodzi lekarze dentyści mogą pójść w jej ślady.

Kto może liczyć na pieniądze
O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy:
- absolwenci szkół wyższych I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
- studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Przeznaczenie udzielanych pożyczek:
- podstawowa - na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- uzupełniające - na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową).

Warunki
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczka podstawowa):
- wartość: do 60 tys. zł,
- oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie oprocentowania pożyczki to 0,69 proc. w skali roku),
- okres spłaty: 7 lat (84 miesiące);
- możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
- wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka uzupełniająca):
- wartość pożyczki: do 20 tys. zł,
- oprocentowanie - na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej,
- termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki podstawowej,
- harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie),
- wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki,
- rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,
- możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Zabezpieczenie pożyczki
Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, przyznanie pożyczki może być uzależnione od ustanowienia dodatkowego/innego zabezpieczenia spłaty.
Warunkiem uzyskania pożyczki jest złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę, którego elementem jest m.in. uproszczony biznes plan przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

Na realizację pierwszego etapu programu minister pracy i polityki społecznej przeznaczył kwotę 21,5 mln zł. Udzielaniem pożyczek będą zajmowali się pośrednicy finansowi (inne banki, fundusze pożyczkowe) wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem pośredników będzie także obsługa pożyczek w okresie spłaty, monitoring spłat oraz windykacja niespłacanych pożyczek.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
pożyczki   kredyty   banki   finansowanie  

POLECAMY W SERWISACH