• Higienistki stomatologiczne, pracujące na etacie, od 1 lipca 2023 r. zarobią miesięcznie co najmniej 5965,38 zł brutto
  • Wzrost wynagrodzeń higienistek wynika z wyższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2022 r., które wyniosło 6346,15 zł brutto
  • Odsetek higienistek stomatologicznych, wykonujących obowiązki na etacie, a więc tych, które objęte są regulacjami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - nie jest zbyt wysoki. Więcej pracuje na własny rachunek

Jak kształtować się będą od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia podajemy w materiale 9201,92 zł wyniesie najwyższe minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia w 2023 roku

Z kolei szczegółowo o wynagrodzeniach lekarzy piszemy w tekście 6028,84 to od 1 lipca nowa najniższa minimalna pensja lekarza i lekarza dentysty.

Wynagrodzenie minimalne higienistek stomatologicznych

Te z higienistek stomatologicznych, które pracują na zasadach określonych w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 1 lipca 2023 r liczyć mogą na 3,3 proc. wzrost wynagrodzenia brutto: z 5775,78 zł do 5965,38 zł (o 642,60 zł więcej).

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną od 1 lipca 2023 r., bo są one wyliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2022 r., a to – jak podał GUS – wyniosło 6346,15 zł i było wyższe od tego z 2021 r. (5682,97 zł).

Higienistki stomatologiczne rzadko pracują na etacie

Higienistki stomatologiczne zalicza się do grupy, w której znajdują się: farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki, położne, technicy elektroradiolodzy, psycholodzy, inni pracownicy wykonujący zawód medyczny (inni niż m.in. lekarze) z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarki, położne z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarki, położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją.

Odsetek higienistek stomatologicznych, wykonujących obowiązki na etacie, nie jest wysoki. Wiele z nich pracuje na własny rachunek, świadcząc usługi właścicielom gabinetów stomatologicznych.

Trzeba też pamiętać, że regulacje, dotyczące najniższych wynagrodzeń, nie obejmują praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (nie są podmiotami leczniczymi). Asystentki i higienistki stomatologiczne, zatrudnione w takich praktykach, nie są zatem objęte przepisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.