• Od 1 lipca 2023 r. wzrosną minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
  • Podwyżki obejmą m.in.: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również personel pomocniczy
  • Wzrost pensji minimalnej dotyczy też techników dentystycznych. W ich przypadku wzrost najniższego wynagrodzenia powinien wynieść co najmniej 587,91 zł

Jak kształtować się będą od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia podajemy w materiale 9201,92 zł wyniesie najwyższe minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia w 2023 roku

Z kolei szczegółowo o wynagrodzeniach lekarzy piszemy w tekście 6028,84 to od 1 lipca nowa najniższa minimalna pensja lekarza i lekarza dentysty.

Natomiast o uposażeniach higienistek dentystycznych traktuje informacja 5965,38 zł to od 1 lipca najniższa pensja dla higienistek stomatologicznych

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca

Nowe, najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia powinny zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Podwyżki obejmą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również personel pomocniczy. Wzrost pensji minimalnej dotyczy również techników dentystycznych.

Technik dentystyczny zawodem medycznym

Technik dentystyczny został wymieniony wśród 20 zawodów ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych, tak samo jak asystentka i higienistka dentystyczna. To determinuje grupę, w jakiej znajdują się technicy dentystyczni na liście gwarantowanych podwyżek najniższych wynagrodzeń zasadniczych, które mają wzrosnąć od 1 lipca 2023 r.

Wynagrodzenie minimalne techników dentystycznych

Ci technicy dentystyczni, które pracują na zasadach określonych w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 1 lipca 2023 r liczyć mogą na 12 proc. wzrost wynagrodzenia brutto: z 4869,78 zł brutto do 5457,69 zł (o 587,91 zł więcej). 

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną od 1 lipca 2023 r., bo są one wyliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2022 r., a to – jak podał GUS – wyniosło 6346,15 zł i było wyższe od tego z 2021 r. (5682,97 zł).