• Lekarz dentysta na pełnym etacie, nie powinien zarabiać miesięcznie mniej niż 7551,92 zł brutto (bez specjalizacji) lub 9201,92 zł brutto (ze specjalizacją)
 • Większość lekarzy dentystów pracujących na kontraktach otrzymuje procent od uzyskanego przychodu (od 30 do 50 proc.). Oznacza to miesięczne zarobki od 11 tys. do nawet 48 tys. zł
 • Według portalu slaryexplorer.com w Polsce lekarz dentysta zarabia przeciętnie 17,5 tys. zł brutto. Najniższe wynagrodzenie to ok. 9 tys. zł, te najwyższe zaś sięgają 27 tys. zł 
 • Bywa, że właściciele lecznic realizujących kontrakt z NFZ, notują deficyt i żeby utrzymać gabinet - dokładają do wydatków z wpływów ze świadczeń komercyjnych

Ile średnio zarabia lekarz dentysta w Polsce? To zależy. Od czego? Lista uwarunkowań jest tak rozległa, że konkretna kwota, podawana bez wielu zastrzeżeń, może być bardzo myląca.

Wiele uwarunkowań decydujących o zarobkach lekarza dentysty 

Wysokość zarobków lekarza dentysty uzależniona jest m.in. od:

 • doświadczenia zawodowego (liczba lat spędzona w zawodzie, rodzaj posiadanych specjalizacji i umiejętności);
 • wykonywanych procedur (najczęściej wynikających z doświadczenia zawodowego, specjalizacji);
 • łatwości nawiązywania kontaktu z leczoną osobą, co przekłada się na liczebność leczonych pacjentów;
 • formy zatrudnienia: umowa o pracę (bardzo rzadko), umowa cywilna (procent od uzyskanego przychodu - najczęściej);
 • regionu kraju, w którym lekarz dentysta może podjąć zatrudnienie;
 • grafiku pracy, który często koliduje z życiem pozazawodowym stomatologa;
 • procent udziału pacjentów komercyjnych i tych „na NFZ”;
 • formuły aktywności zawodowej - we własnym gabinecie (prowadzenie firmy) lub praca na rzecz innego podmiotu leczniczego;
 • niestety także płci (z reguły mężczyźni zarabiają nieco lepiej).

Minimum dla lekarza dentysty 7551,92 zł brutto  

Jedynym pewnikiem jest, że od 1 lipca 2023 r. lekarz dentysta, zatrudniony na pełnym etacie, nie może zarabiać miesięcznie mniej niż 7551,92 zł brutto (bez specjalizacji) lub 9201,92 zł brutto (ze specjalizacją). To oczywiste zatem, że każdy stomatolog, nawet ten dopiero rozpoczynający pracę, będzie oczekiwał wyższych przychodów niż tych usankcjonowanych prawem. Jakich?

W przypadku pracy na rzecz innych podmiotów sztywna pensja jest rzadkością. To dobre rozwiązanie dla stażystów bez doświadczenia zawodowego, ale dla ich pracodawców, którzy dbają o jakość wykonywanych świadczeń, taka formuła nie jest szczególnie atrakcyjna. Lekarza dentystę należy wdrożyć w arkana pracy zespołowej, najczęściej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, nie zawsze dostępnego dla studentów stomatologii. Pensja najczęściej pojawia się w publicznych podmiotach leczniczych.  

Od 9 do 12 tys. zł dla zaczynających karierę lekarza dentysty

Zaczynając karierę zawodową lekarz dentysta musi "zadowolić się" miesięcznymi zarobkami rzędu 9 – 12 tys. zł. Przy czym, jako pracownik lub strona umowy cywilnej nie musi się martwić o miejsce pracy. Nie do niego bowiem należy przygotowanie stanowiska do wykonywania świadczeń. Nie on musi kupować materiały, narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji procedur medycznych. Nie jego obowiązkiem jest zatrudnienie asysty, higienistek i innych pracowników, od których uzależnione jest funkcjonowanie lecznicy stomatologicznej.

Procent od uzyskanego przychodu (od 30 do 50 proc.) 

Najbardziej rozpowszechnioną formą rozliczeń pomiędzy właścicielem gabinetu stomatologicznego a lekarzem dentystą jest tzw. procent od uzyskanego przychodu. Stawki zaczynają się od 30 proc. (ten poziom oferowany jest zazwyczaj mniej doświadczonemu personelowi, wykonującemu standardowe procedury stomatologiczne) do nawet 50 proc. (specjaliści z zakresu endodoncji, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, tam gdzie deficyt wykwalifikowanych pracowników jest szczególnie wysoki).

Wyższe wskaźniki procentowe oferowane są zazwyczaj dentystom, którzy decydują się na pracę w konkretnej lecznicy w pojedyncze dni w tygodniu. Dzięki temu gabinet stomatologiczny wypełnia luki w podstawowym grafiku pracy. Mniejsze stawki obowiązują gdy ktoś chce pracować w jednym miejscu niejako „na cały etat”.

W jaki sposób procentowe stawki przekładają się na realne kwoty?

Przy założeniu, że lekarz dentysta każdego dnia przyjmie od 8 do 12 pacjentów tzw. komercyjnych (płacących z własnej kieszeni), co w większych aglomeracjach nie jest zadaniem trudnym do zrealizowania – dzienny przychód może oscylować wokół 1,5 tys. – 4,0 tys. zł. Przy 30 proc. współczynniku daje to od 11 tys. do 24 tys. zł miesięcznie.

Lekarze dentyści z największym doświadczeniem zawodowym w takich samych warunkach mogą uzyskiwać od 16,5 tys. do 48 tys. zł brutto (mają większy udział procentowy w wyżej wycenianych procedurach).

Ile zarabia średnio lekarz dentysta  

Portal slaryexplorer.com ocenia, że w Polsce lekarz dentysta zarabia przeciętnie 17,5 tys. zł brutto. Najniższe wynagrodzenie to ok. 9 tys. zł, najwyższe zaś sięgają 27 tys. zł.

Według slaryexplorer.com w Polsce ok.:

 • 25 proc. lekarzy dentystów zarabia poniżej 13,2 tys. zł;
 • 50 proc. poniżej 15,9 tys. zł;
 • 75 proc. poniżej 18 tys. zł;
 • 90 proc. poniżej 27 tys. zł.

Z danych tych wynika, że wyliczenie średniej zarobków dla wszystkich lekarzy dentystów jest zadaniem o zbyt wysokim ryzyku popełnienia błędu. 

Oferty pracy od krezusów

Nierzadko napotkać można na oferty pracy, które wymykają się spod standardowych widełek wynagrodzeń. W bazie ofert pracy dla lekarzy dentystów infodent24.pl trafiają się oferty opiewające na 5 – 10 tys. zł za jeden dzień pracy stomatologa. Przy 22 dniach roboczych w miesiącu może dawać to niebagatelną kwotę 220 tys. zł. Z tym, że pracodawcy w tego typu ofertach nie wyjaśniają dokładnie ile trwa dzień pracy i jak trudne zawodowo zadania należy realizować.

Pamiętać trzeba o tym, że wysokie zarobki warunkowane są wysoką specjalizacją. Pobyt na dogłębnie wykształconych stomatologów jest olbrzymi. Właściciele niektórych lecznic stomatologicznych płacą nawet za samą gotowość do zrealizowania procedury (w przypadku gdy pojawi się pacjent wymagający specjalistycznego leczenia).

Dobre przygotowanie zawodowe to jednak nie tylko doświadczenie zdobywane w trakcie lat pracy. Liczą się certyfikaty ukończenia prestiżowych, często zagranicznych szkoleń, kursów, warsztatów. Ich koszt to dziesiątki, a nierzadko setki tysięcy złotych.

Praca u świadczeniodawcy realizującego kontrakt z NFZ 

Inaczej przedstawiają się rozliczenia o ile na fotelu dentystycznym, zasiada pacjent korzystający ze świadczeń na NFZ.

Publiczny płatnik od 1 lipca 2023 r. podwyższył kalkulacyjną wielkość miesięcznego etatu przeliczeniowego z 15 000 do 15 863 pkt.

Chodzi o świadczenia ogólnostmatologiczne udzielane przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.

Każdy z OW NFZ samodzielnie wskazuje na cenę oczekiwaną, z reguły niewiele przekraczającą 1,0 zł/pkt. Wyższe stawki (o ok. 1/3) dotyczą specjalistycznych kontraktów np. z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Przychód z takiego kontraktu to ok. 17 – 25 tys. zł. W ramach tych pieniędzy trzeba zapewnić funkcjonowanie lecznicy (chodzi m.in. o materiały, narzędzia, media, reklamę, księgowość, w końcu o wynagrodzenia pracowników - poza stomatologami). Na opłacenie lekarza dentysty niewiele pozostaje. Przy realizowaniu przez jednego świadczeniodawcę większego kontraktu zastosowanie ma zasada synergii, co nieco ułatwia osiągnięcie zysku.

Tak czy inaczej z analizy ogłoszeń zamieszczanych w bazie infodent24.pl jobdent wynika, że świadczeniodawcom za zrealizowanie kontraktu opiewającego na 12 tys. pkt. opłaca się zaoferować lekarzowi dentyście od 7 - 8 tys. zł. Właśnie tyle zatem mógłby zarobić lekarz dentysta, który - przynajmniej nominalnie - powinien pracować przez cały miesiąc na całym etacie. To niewiele, jeśli chodzi o standardy obowiązujące w stomatologii (na granicy minimum, które zgodnie z prawem przysługuje lekarzowi dentyście w ramach umowy o pracę). Z reguły jednak organizacja pracy jest taka, że lekarz dentysta leczy nie tylko pacjentów na NFZ, ale także komercyjnych.  

Dentysta właścicielem gabinetu pracującego na NFZ 

Świadczeniodawcy, którzy prowadzą jednostanowiskowy gabinet stomatologiczny związany z NFZ kontraktem i nie mają czasu, aby poza usługami finansowanymi przez publicznego płatnika móc funkcjonować także w wymiarze komercyjnym - mają poważne problemy ze zbilansowaniem wysokości przychodów i kosztów.

Wieloletnia walka o wyższe wyceny świadczeń "na NFZ" w końcu przyniosła pożądany efekt. Od 1 kwietnia 2023 r. dokonano regulacji stawek, które nie były od wielu lat waloryzowane. To może zapewnić płynność finansową praktykom, które całymi latami funkcjonowały na granicy opłacalności.

Dentysta leczący "na swoim" pacjentów komercyjnych 

Pamiętać należy, że we współczesnych realiach właściciele nowo uruchamianych gabinetów muszą zaangażować w działalność lecznicy środki na poziomie 1 mln zł. Takie pieniądze wymagają szukania zarobku w leczeniu pacjentów komercyjnych, bo nawet te wyższe, obowiązujące od niedawna, stawki oferowane przez NFZ nie są w stanie zapewnić płynności finansowej praktyce lekarza dentysty.

Ile może zarobić lekarz dentysta - właściciel gabinetu stomatologicznego. W tym przypadku także trudno o konkretne liczby, a to dlatego, że jeśli lecznica jest wielostanowiskowa - to miesięczne przychody mogą iść w setki tysięcy złotych, ale równie wysokie mogą być także wydatki.   

W takich warunkach statystyczne uogólnienia mogą być bardzo mylące. W powszechnym odczuciu uczestników branży dobrze prosperująca praktyka stomatologiczna, działająca w niewielkiej skali, może przynieść jej właścicielowi miesięczny zarobek od 30 tys. do nawet 60 tys. zł.