PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

1474 uczniów do objęcia opieką stomatologiczną

Autor: miro • Źródło: ms
04-08-2021, 07:50
1474 uczniów do objęcia opieką stomatologiczną Poszukiwani dentyści do leczenia uczniów (fot. shutterstock)
Burmistrz Świdwina zaprosił lekarzy dentystów do objęcia jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń z zakresu ortodoncji).

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz należy złożyć do 20 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin (pokój nr 28).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, tel. 94-36-480-41.

* Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199 ze zm.).

* Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

* Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH