Wadium: 1 tys. zł.

Termin związania ofertą: 1 listopada 2014
Data składania ofert: 3 października 2014, godz. 9.30

Kontakt:
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 087 6219803
www.108spzoz.elk.pl
e-mail: szpital@108spzoz.elk.pl