PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Prof. Mansur Rahnama: tylko specjalizacja w połączeniu z kursami stanowi o sukcesie implantologa

ŁS
09-04-2015, 07:53
Prof. Mansur Rahnama: tylko specjalizacja w połączeniu z kursami stanowi o sukcesie implantologa Mansur Rahnama: za lekkomyślne ze strony pacjenta uważam korzystanie z leczenia dentystów, którzy odbyli szkolenie podyplomowe z zakresu implantologii opierając się jedynie na kursach (fot. archwium prywatne)
Uważam, że jedynie lekarze posiadający specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej lub pokrewnej, mają odpowiednie przygotowanie do wykonywania zabiegów implantologicznych - mówi w rozmowie z portalem infoDENT24.pl prof. Mansur Rahnama, Konsultant Krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie.

infoDENT24.pl, Łukasz Sowa: W sumie dziesięć osób pozytywnie zaliczyło PES z chirurgii stomatologicznej w sesji wiosennej 2015. To raczej kiepski rezultat. Z czego może wynikać?

Prof. Mansur Rahnama, konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej: Myślę, że do tak poważnego sprawdzianu należy podejść odpowiedzialnie i przygotować się gruntownie, dlatego tym bardziej zmartwił mnie fakt, że niektóre osoby nie zdały tego egzaminu po raz kolejny. Życzyłbym sobie, żeby w kolejnych sesjach przyszli specjaliści nie mieli problemów ze zdaniem egzaminu.

infoDENT24.pl: Pytania na egzaminie specjalizacyjnym z chirurgii stomatologicznej, do tej pory często wykraczały poza zakres chirurgii stomatologicznej i dotyczyły zaawansowanej chirurgii twarzowo-szczękowej (co było dużym utrudnieniem dla specjalizantów z miejsc gdzie nie ma bloku operacyjnego). Czy coś się zmieni w tej kwestii?

Mansur Rahnama: Owszem, już zostało zmienione. W obecnej formie egzaminu brak jest pytań wykraczających poza zakres chirurgii stomatologicznej. Nie mniej, ze swej strony zapewniam, że będę dbał o wysoki poziom egzaminu specjalizacyjnego, aby zapewnić społeczeństwu dobrze przygotowane kadry specjalistyczne.

infoDENT24.pl: W ostatnich latach organizowanych jest coraz więcej kursów, skierowanych do lekarzy dentystów pragnących wykonywać procedury implantologiczne. Organizatorzy przyznają absolwentom takich szkoleń różne tytuły (Diplomate, Master of Oral Implantology itp.). Równocześnie, w nowym programie specjalizacji chirurgii stomatologicznej zostały wprowadzone zabiegi implantacji. Czy według pana kwestia kształcenia implantologów w Polsce powinna zostać w jakiś sposób unormowana?

Mansur Rahnama: Niewątpliwe liczba pacjentów poddawanych zabiegom implantologicznym systematycznie rośnie, co wpływa na coraz większą ilość różnorodnych form doskonalenia w tej dziedzinie. Stoję na stanowisku, że jedynie lekarze posiadający specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej lub pokrewnej, mają odpowiednie przygotowanie do wykonywania tego rodzaju zabiegów. Między innymi z tego powodu, wychodząc naprzeciw tej tendencji, w programie specjalizacji zostały uwzględnione zabiegi implantacji. Sądzę, że ryzykownym ze strony lekarza jest podejmowanie się wykonywania tego rodzaju zabiegów bez posiadania odpowiedniego doświadczenia możliwego do zdobycia jedynie w trakcie odbywania specjalizacji, stwarzającego szeroką perspektywę spojrzenia na leczenie chirurgiczne i chirurgiczno-protetyczne pacjenta.

Konieczna jest wyobraźnia chirurgiczna, poparta szeroką wiedzą, co możliwe jest do osiągnięcia tylko poprzez specjalizowanie się w tej dziedzinie.

Z drugiej strony, za lekkomyślne ze strony pacjenta uważam korzystanie z leczenia dentystów, którzy odbyli szkolenie podyplomowe z zakresu implantologii opierając się jedynie na kursach.

POLECAMY W SERWISACH