• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Młodzi dentyści 2014: jest nas zbyt dużo, chcemy stażu i szerszego dostępu do specjalizacji (wyniki badania)

infoDENT24.pl
17-12-2014, 08:13
Młodzi dentyści 2014: jest nas zbyt dużo, chcemy stażu i szerszego dostępu do specjalizacji (wyniki badania) Prezentujemy wyniki badania ankietowego infoDENT24.pl, PTSS oraz BAD
Uczelnie medyczne powinny zmniejszyć limity przyjęć na wydziały lekarsko-dentystyczne, a Ministerstwo Zdrowia przywrócić staż podyplomowy, zasadne byłoby wprowadzenie częściowo płatnych, ale gwarantowanych specjalizacji – uważają uczestnicy badania ankietowego infoDENT24.pl, Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii i Be Active Dentist pt. „Trudne początki, czyli dentyści na progu kariery”.

W internetowej ankiecie „Trudne początki, czyli dentyści na progu kariery", przeprowadzonej w listopadzie 2014 r. przez portal infoDENT24.pl, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oraz Be Active Dentist, wzięło udział 921 młodych dentystów oraz studentów stomatologii.

Najliczniejszą grupę respondentów stanowili lekarze dentyści z prawem wykonywania zawodu (45,3 proc.). Niewiele mniej, bo 45,1 proc. ankietowanych, to studenci III roku (lub lat następnych). Co dziesiąty uczestnik badania był studentem stomatologii I albo II roku.

Rekrutujmy, ale z głową

82,6 proc., czyli zdecydowana większość ankietowanych, uważa że studentów stomatologii kształci się w kraju stanowczo zbyt dużo. Zdania takiego jest dokładnie 757 osób spośród 921 biorących udział w ankiecie.

Uczestnicy badania zgodnie uważają, że najlepszym sposobem ograniczenia liczby studentów stomatologii jest zmniejszenie limitów przyjęć na wydziały lekarsko-dentystyczne. Tak wyraźną opinię przedstawiło w ankiecie aż 97,4 proc. respondentów. Młodzi stomatolodzy nie akceptują natomiast pomysłu czasowego zawieszenia rekrutacji na studia, a na takie właśnie rozwiązanie wskazują niektórzy doświadczeni stomatolodzy. Sprzeciw wobec takiego właśnie rozwiązania wyraziło 81,7 proc. ankietowanych, w tym 62,3 proc. zdecydowanie.
Uczestnicy ankiety wyraźnie sprzeciwiają się także rozwiązaniom systemowym, które wprowadziłyby opłaty za naukę zawodu dentysty. Tylko niespełna 12 proc. respondentów uważa, że częściowa odpłatność za studia dobrze uregulowałaby liczbę studentów, a jeszcze mniej - 7,3 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem pełnej odpłatności za naukę.

Zobacz komentarz Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 

Tylko 159 ankietowanych (17,4 proc.) jest przeciwnych reglamentowaniu indeksów stomatologicznych. Duża konkurencja nie stanowi problemu dla 37 proc. przeciwników ograniczania liczby studentów. Są oni przekonani, że niezależnie od liczby absolwentów studiów dentystycznych, i tak znajdą zatrudnienie, jak nie w Polsce - to za granicą.
Niewiele mniej, bo - 32,6 proc. zwolenników zachowania obecnego poziomu limitów przyjęć na wydziały lekarsko-dentystyczne uważa, że nawet bez ograniczenia rekrutacji, nie będą mieli problemów z pozyskaniem odpowiedniej grupy pacjentów.
Z kolei 29,9 proc. ankietowanych stanęło na straży dostępności do świadczeń stomatologicznych, wyrażając opinię, że obecna liczba lekarzy dentystów i tak nie zaspokaja potrzeb społecznych.

POLECAMY W SERWISACH