PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Unity stomatologiczne pełne bakterii?

21-03-2013, 00:01
Unity stomatologiczne pełne bakterii? (foto: sxc.hu)
Unity stomatologiczne pełne bakterii? (foto: sxc.hu)
Czy w unitach stomatologicznych zalegają bakterie? tak. Czy jest ich więcej niż być powinno? tak. Czy drobnoustroje mogą dostać się do organizmu pacjenta bądź lekarza dentysty? tak. Czy część z nich jest niebezpieczna dla organizmu ludzkiego? tak. Czy są sposoby, żeby skutecznie zaradzić złu? - nie.

Medium, które może przenosić także bakterie (czasami niebezpieczne dla człowieka) jest woda przepływająca przez narzędzia stomatologiczne: skalery, kątnice, prostnice. Konstrukcja unitów stomatologicznych nie jest perfekcyjna, chociażby z tego względu, że w 100 proc. nie chroni ani pacjenta, ani dentystę przed bliskim kontaktem z bakteriami.

Wciąż nie ma złotego środka, który eliminowałby zagrożenie. Świadczy o tym chociażby to, że na rynku pełno jest środków zapobiegających rozwojowi baterii. Producenci urządzeń stomatologicznych, w których płynie woda, starają się instruować dentystów co powinni robić, żeby zapobiegać złu.

Trzeba mieć na uwadze fakt, iż woda w unitach dentystycznych może być skażona m.in.: pałeczkami Legionella pneumophila, Candida, Streptococcus, a także produktami przemiany ich materii. Bakterie te wymieniane są często przy okazji zbyt rzadko czyszczonej klimatyzacji, ale nie tylko. Niejednokrotnie robiono badania na obecność pałeczek Legionella pneumophila w unitach stomatologicznych. Co prawda w 90 proc. analiz Legionella nie występowała, ale odsetek na poziomie 10 proc. jest znaczący i nie wolno go bagatelizować. Człowiek o osłabionym układzie odpornościowym może być bezbronny wobec zmasowanego ataku tego typu drobnoustrojów. Co i raz pojawiają się doniesienia nawet o śmiertelnych przypadkach skażenia organizmu pałeczkami Legionella. Znany jest przypadek śmierci lekarza dentysty, który w 1994 r. zmarł w skutek zapalenia płuc spowodowanego bakteriami ze szczepów Legionelli, które znaleziono w układach unitu stomatologicznego.

Sposoby zaradcze:

Nie zaniedbuj środków odkażających, pamiętaj jednak, że część związków lub pierwiastków chemicznych wpływa na właściwości stosowanych materiałów stomatologicznych - i co zapewne ważniejsze - na organizm pacjenta. Woda utleniona, podchloryn sodu, alkohol etylowy, chlorheksydyna, związki jodu, ozon. Trzeba pamiętać, że pozostałości po stosowaniu środków odkażających należy ze szczególną precyzją usunąć.

Stosuj filtry (także na bazie nanocząsteczek), dzięki którym mniejsza będzie tendencja formowania się filmu bakteryjnego. Część z filtrów wyposażona jest w preparaty chemiczne zwiększające efektywność walki z drobnoustrojami. Tego typu elementy filtrujące należy systematycznie wymieniać, wiele z nich co najmniej raz dziennie. Filtrowanie pomaga zmniejszyć niebezpieczeństwo występowania w wodzie: Pseidomonas aeruginosa, Escherichia coli, enterokoki, bakterie Coli, cysty.

Zainteresuj się sterylną wodą, która z pewnością jest dobrym rozwiązaniem jednak, aby przyniosła oczekiwane efekty, przewody w których płynie także muszą być sterylne (zalecana sterylizacja poprzez promieniowanie UV). Nie trudno zgadnąć, że takie rozwiązanie, chociaż ze wszech miar zalecane, jest nieefektywne ekonomiczne.

Przeprowadzaj okresową elektrolizę wody, przy jednoczesnym dodaniu atomowego chloru.

Przepłukuj po każdym pacjencie przez co najmniej kilkadziesiąt sekund systemy wodne (o ile to możliwe). Nie jest to metoda wysoce skuteczna, ale może spowodować usunięcie przynajmniej części szkodliwych mikroorganizmów.

Unikaj podgrzewania wody znajdującej się w systemach unitów.

Patrz także: Unity na wybiegu

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH