PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rzut oka na schorzenia wywołane nieprawidłowym oświetleniem gabinetu

ŁS
07-04-2015, 14:29
Rzut oka na schorzenia wywołane nieprawidłowym oświetleniem gabinetu Nieprawidłowe oświetlenie może doprowadzić do licznych problemów z oczami (fot. Fotolia/PTWP)
Ze świecą szukać dentysty, który nie wie, że oświetlenie ma kolosalny wpływ na poprawność działania dentysty podczas procesu leczenia. Ilu natomiast zdaje sobie sprawę, iż na ochronę wzroku również?

Podczas jednego z badań* przeprowadzonych w 2007 r. w 51 gabinetach stomatologicznych z Warszawy i okolic stwierdzono, że ponad 80 proc. placówek spełnia wymogi norm związanych z prawidłowym oświetleniem. We wnioskach, eksperci napisali, że „ryzyko narażenia zdrowia lekarza dentysty, wynikające z niewłaściwego oświetlenia stanowiska pracy, można określić jako małe". Czy zatem dopatrywanie się problemów zdrowotnych w źródle oświetlenia gabinetu jest nadużyciem? Absolutnie nie.

Według wszelkich definicji, oświetlenie stanowiska pracy lekarza dentysty jest jednym z czynników zawodowego ryzyka zdrowotnego. Działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy może prowadzić do choroby, która w określonych prawem warunkach, może być uznana za chorobę zawodową.

Oświetlenie powinno zapewnić dentyście zdolność do rozróżniania barw w polu operacyjnym oraz rozpoznawania szczegółów anatomicznych. Złe oświetlenie rodzi nie tylko konsekwencje lecznicze, ale również zdrowotne. Szybsze zmęczenie, bóle głowy, łzawienie, zaczerwienienie powiek i spojówek, pogorszenie samopoczucia i w efekcie obniżenie wydajności pracy to „skutki uboczne" nieprawidłowego oświetlenia miejsca pracy dentysty.

Co konkretnie, może wywołać wymienione problemy?

Niewidoczne migotanie

Chociażby zmieniający się z dużą częstotliwością strumień świetlny, który odpowiedzialny jest za tzw. efekt stroboskopowy. Może on wystąpić w przypadku oświetlania miejsca pracy za pomocą źródeł wyładowczych (świetlówki, lampy rtęciowe, sodowe) maszyn z elementami wirującymi lub wykonującymi ruch postępowo-zwrotny. Efekt stroboskopowy to postrzeganie pozornego bezruchu tych elementów, podczas gdy w rzeczywistości są one w ruchu. Trudne do zarejestrowania przez umysł ludzki niewielkie zmiany w natężeniu oświetlenia, nie są obojętne dla ludzkiego wzroku i bardzo źle działają na układ nerwowy człowieka.

Badania naukowe dowodzą, że osoby przebywające wiele godzin w pobliżu świetlówek ze starterami (gdzie występuje efekt stroboskopowy) są nadpobudliwe i chronicznie przemęczone.
Zasilanie wysokoczęstotliwościowe, sterujące pracą świetlówek około 30 tys.razy na sekundę eliminuje zjawisko efekt stroboskopowy.

Nierównomierne oświetlenie

Wzrok dentysty „psuje" również tzw. olśnienie. Fachowo to pewien przebieg (stan) procesu widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów, lub jedno i drugie, w wyniku niewłaściwego rozkładu luminancji lub niewłaściwego zakresu luminancji albo nadmiernych kontrastów w przestrzeni lub w czasie.

W praktyce, eksperci zajmujący się na co dzień doradzaniem w kwestii oświetlenia gabinetu stomatologicznego, zwracają uwagę, że miejsce pracy należy oświetlić tak, aby nie było konieczności częstego, przemiennego spoglądania na miejsca zarówno słabo, jak i jasno oświetlone.

SŁOWA KLUCZOWE
oświetlenie gabinetu  

POLECAMY W SERWISACH