PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

eWUŚ FAQ dla świadczeniodawców

12-11-2012, 05:48
eWUŚ  technologiczny FAQ dla świadczeniodawców (źródło: pixmac.pl)
eWUŚ technologiczny FAQ dla świadczeniodawców (źródło: pixmac.pl)
Za kilka dni minie miesiąc od uruchomienia testowej wersji systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów (eWUŚ). Jak to zwykle bywa z nowymi rozwiązaniami informatycznymi, system potrzebuje czasu na dotarcie się. Narodowy Fundusz Zdrowia zebrał najczęstsze pytania, które zgłaszają w tym zakresie świadczeniodawcy

W połowie października informowaliśmy, że korzystanie z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu regulaminu korzystania z eWUŚ i zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych i zasad poufności i tajemnicy danych. NFZ przedstawił skróconą instrukcję uzyskania dostępu do eWUŚ (ostatnio była aktualizowana). Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do dostępu do systemu eWUŚ, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z systemu eWUŚ zawiera regulamin eWUŚ.

 

Czytaj również: W jaki sposób uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

 
Oto najczęstsze pytania świadczeniodawców i odpowiedzi NFZ dotyczące technicznych aspektów korzystania z eWUŚ:
 

Co oznacza "czerwony ekran", a co "zielony ekran"?

Zielony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz potwierdza prawo pacjenta o numerze PESEL przekazanym przez świadczeniodawcę do świadczeń finansowanych przez NFZ. Czerwony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń osoby o numerze PESEL wpisanym przez świadczeniodawcę.

 

Co mam zrobić, jeżeli w systemie eWUŚ otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń (czerwony ekran)?

Należy poinformować o tym fakcie pacjenta. Jeżeli pacjent stwierdzi, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić poprzez:

- przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń  (Uwaga! Wzór oświadczenia określi Ministra Zdrowia),

- po potwierdzeniu jego tożsamości (okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia).

Jeśli pacjent pokaże dokument lub złoży oświadczenie, świadczeniodawca otrzyma refundację udzielonego świadczenia w ramach posiadanej umowy.

 

Co zrobić w przypadku, kiedy świadczeniodawca nie ma dostępu do systemu eWUŚ albo system eWUŚ nie działa?

Jeżeli świadczeniodawca nie korzysta z systemu eWUŚ, nie ma dostępu do internetu lub system eWUŚ nie funkcjonuje, może potwierdzić prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez:

POLECAMY W SERWISACH