• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Żary: 45 zł na badanie diagnostyczne uzębienia

ws
09-07-2015, 09:02
Żary: 45 zł na badanie diagnostyczne uzębienia Żary profilaktyka stomatologiczna nad dziećmi (foto: pixabay)
Zadziwiające, gmina Żary rezerwuje mniej więcej tyle pieniędzy na pojedyncze badanie diagnostyczne ile NFZ asygnuje na leczenie stomatologiczne jednego pacjenta przez cały rok.

Nie oznacza to, że radcy z Żar szastają pieniędzmi. Wprost przeciwnie, lekarze dentyści wskazują, iż to właśnie gminne szacunki przystają do rzeczywistości.

Cennik realizacji programu
Koszt jednostkowy badania diagnostycznego - 45,00 zł
Koszt jednostkowy zakupu szczoteczki do zębów, pasty z fluorem i kubeczka – 7,00 zł
Koszt spotkania edukacyjno-informacyjnego z rodzicami - 300,00 zł

Planowane koszty całkowite
Całkowity koszt badania diagnostycznego – 46 530 zł (1034 dzieci x 45 zł)
Całkowite koszty spotkań edukacyjno-informacyjnych – 1 800,00 zł (300 zł x 6 szkół)
Całkowite koszty zakupu szczoteczki do zębów, pasty do zębów i kubeczka – 7 238,00 zł (1034 dzieci x 7,00 zł)
Dodatkowe koszty na obsługę programu ( promocja, ankiety, monitoring, materiały) – 4 432,00 zł
Koszt całkowity: 60 000 zł.

Źródła finansowania
Środki finansowe na realizację programu polityki zdrowotnej zostały zabezpieczone w budżecie gminy Żary.

Programem profilaktyki z zakresu zapobiegania próchnicy na terenie gminy Żary objęte zostaną dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczały do klas I-III w szkołach podstawowych (1034 dzieci z sześciu szkół podstawowych).

Okres realizacji programu
Planowany okres realizacji programu przypada na wrzesień – grudzień 2015.

Organizacja programu
Etapy i działania organizacyjne:
- wyłonienie, w drodze konkursu, realizatora programu,
- promocja programu – plakaty, lokalna prasa, media, internet,
- organizacja spotkań w szkołach,
- uzyskanie zgody rodzica/opiekuna dziecka na udział ucznia w programie,
- zarejestrowanie dziecka z określonej populacji uczniów klas I-III, które zgłosi się do programu,
- przeprowadzenie wstępnego badania diagnostycznego,
- wypełnienie karty badania,
- zakwalifikowanie dziecka do grupy szczególnego ryzyka,
- poinformowanie rodzica/opiekuna o stanie zdrowia dziecka i potrzebach zdrowotnych z zakresu profilaktyki zdrowia jamy ustnej (badanie indywidualne),
- przeprowadzenie przez realizatora programu sesji nadzorowanego szczotkowania zębów z uwzględnieniem pierwszych zębów trzonowych u uczniów w klasach I-III szkół podstawowych. 

POLECAMY W SERWISACH