PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wymagane korekty 2558 nienależnych świadczeń (i zwrot pieniędzy)

ms
12-10-2015, 08:08
Wymagane korekty 2558 nienależnych świadczeń (i zwrot pieniędzy) NFZ domaga się zwrotu pieniędzy (foto: freeimages)
Uwaga: Świętokrzyski OW NFZ wprowadził do weryfikacji za 2015 r. nowy wykaz błędu: świadczenie stomatologiczne wykonane przy wcześniejszym rozliczeniu świadczenia wykluczającego. Publiczny płatnik domaga się teraz od świadczeniodawców skorygowania realizowanych procedur i zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Kwestionowane są świadczenia:

Amputacja przyżyciowa miazgi (5.13.00.2312030, 5.13.00.2312040) oraz amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego (5.13.00.2312100) po wcześniej wykazanej przez świadczeniodawców ekstyrpacji (5.13.00.2312060, 5.13.00.2312050, 5.13.00.2312080, 5.13.00.2312090).
Udzielone pacjentom w ramach obszaru jamy ustnej szczęka – żuchwa po wcześniej sprawozdanej przez świadczeniodawców protezie całkowitej w szczęce lub w żuchwie - 5.13.00.2331040, 5.13.00.2331050 (np. w 2010 r do rozliczenia wykazano protezę całkowitą w szczęce – w 2015 r. pacjent ma leczone lub usuwane zęby w ramach obszaru szczęka).
Świętokrzyski OW NFZ wskazanym błędem w 2015 r. zakwestionował 2558 świadczeń udzielonych 864 świadczeniobiorcom (wg unikatowego nr pesel), którym w poprzednich latach wykazano protezy całkowite.

W związku z zaistniałą sytuacją Świętokrzyski OW NFZ wzywa świadczeniodawców do korekty nieprawidłowo wykazanych w poprzednich latach usług: 5.13.00.2331040 – zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce, 5.13.00.2331050 - zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie, polegającej na wycofaniu tych świadczeń oraz zwrotu nienależnych środków.

W celu dokonania korekty świadczeniodawca powinien zwrócić się z pismem do Świętokrzyskiego OW NFZ o odblokowanie właściwej umowy, obowiązującej w okresie wykazania nieprawidłowego świadczenia, ze wskazaniem nr PESEL pacjenta, daty świadczenia i usługi wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyny powstania zaistniałej nieprawidłowości.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 roku nr 81 poz. 484) podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym (dokumenty rozliczeniowe). Raporty statystyczne świadczeniodawca przekazuje w formie elektronicznej.

Przesłanie raportu statystycznego jest równoznaczne ze złożeniem przez świadczeniodawcę oświadczenia, iż przekazane w nim świadczenia zostały wykonane w sposób prawidłowy, a dane w zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH