PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wybielanie zębów dla wszystkich, ale czy przez wszystkich

21-12-2012, 05:23
Produkty do wybielania zębów, czy ktoś wie co to takiego? (foto: sxc.hu)
Produkty do wybielania zębów, czy ktoś wie co to takiego? (foto: sxc.hu)
infoDENT24.pl uzyskał opinię Anny Lelli, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodniczącej Komisji Stomatologicznej NRL w sprawie produktów zapewniających wybielanie zębów oraz zasad ich stosowania. Wypowiedź publikujemy w całości, śródtytuły pochodzą od redakcji.

Stosowanie produktów do wybielania zębów podlega określonym regulacjom prawnym. Prawdą jest przy tym, na co wskazuje Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej, że na chwilę obecną w świetle obowiązujących przepisów prawa unijnego oraz krajowego brak jest pełnej jasności co do zasad wprowadzania na rynek i używania produktów do wybielania zębów.

Sprzeciw wobec pokątnego wybielania zębów

Przede wszystkim należy podkreślić, że środowisko stomatologiczne, nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach, wyrażało sprzeciw wobec wybielania zębów przez osoby nie posiadające kwalifikacji lekarskich (np. w salonach kosmetycznych), wskazując, że wybielanie zębów z użyciem nadtlenku wodoru jest zabiegiem wykonywanym w obrębie jamy ustnej, który wiąże się z ingerencją w strukturę zębów, a więc wymaga specjalistycznej wiedzy, a posiada ją jedynie lekarz dentysta.

Przed rozpoczęciem procedury wybielania lekarz dentysta powinien przeprowadzić badanie, w ramach którego określi przyczynę przebarwienia zębów oraz zwróci uwagę na ewentualne zmiany patologiczne w jamie ustnej, co pozwala na zastosowanie najlepszej i najbezpieczniejszej metody.

Produkty o stężeniu nadtlenku wodoru do 0,1 proc. i od 0,1 do 6,0 proc.

W tym kontekście pozytywnie należy ocenić niedawną nowelizację dyrektywy o kosmetykach, która do wolnego obrotu dopuszcza jedynie produkty o maksymalnym stężeniu nadtlenku wodoru 0,1 proc., zaś produkty o stężeniu nadtlenku wodoru między 0,1 a 6,0 proc. dopuszcza do obrotu i stosowania pod ściśle określonymi warunkami, to jest po badaniu stomatologicznym. Pierwsze  zastosowanie tego typu produktów u pacjenta ma przeprowadzić tylko lekarz dentysta lub odbywać się to będzie pod jego bezpośrednim nadzorem.

Produkty o stężeniu nadtlenku wodoru ponad 6,0 proc.

Sprawą do uregulowania pozostaje natomiast stosowanie produktów o stężeniu nadtlenku wodoru przekraczającym 6 proc. Są one faktycznie coraz powszechniej stosowane przez lekarzy dentystów.

Odnośnie stosowania produktów o stężeniu przekraczającym 6 proc. istnieją jednak rozbieżności co do ich kwalifikacji prawnej (kosmetyki, wyroby medyczne).

Dotychczas nie wypracowano w tym zakresie jednolitej, powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Odmienne poglądy są wyrażane przez Komisję Europejską, organy administracji oraz sądy państw członkowskich UE. Przyjęcie interpretacji, zgodnie z którą produkty do wybielania zębów należy klasyfikować wyłącznie jako kosmetyki, oznaczałoby w obecnym stanie prawnym zakaz stosowania produktów o stężeniu przekraczającym 6 proc.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   wybielanie zębów   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH