PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wołanie NRL o rezydentury wołaniem na puszczy?

17-02-2013, 23:50
Wołanie NRL o rezydentury wołaniem na puszczy? (foto: infoDENT24.pl)
Wołanie NRL o rezydentury wołaniem na puszczy? (foto: infoDENT24.pl)
Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zaprezentowała stanowisko, chociaż właściwszym określeniem byłoby wystosowała oficjalny sprzeciw wobec arbitralnej formuły ustalania (obcinania) przez Ministerstwo Zdrowia środków pokrywających koszty realizowania rezydentur. NRL, tak jak w przeszłości, tak i teraz nie godzi się na wyłączenie z systemu finansowania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przerzucenie tego ciężaru na jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne. Co z tego wyniknie? Raczej nic.

Przypomnijmy, że po 1 stycznia 2013 roku część kosztów związanych z zatrudnieniem rezydenta, a mianowicie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, mają uiszczać, z własnych środków, podmioty prowadzące szkolenia specjalizacyjne. Ministerstwo Zdrowia, odpowiadając na zapytanie infoDENT24.pl, nie wykluczyło sytuacji, że niektóre jednostki szkolące będą unikać dodatkowych obciążeń finansowych, a w efekcie przestaną być w szczególny sposób zainteresowane zatrudnianiem rezydentów.

Z takim poglądem nie chce zgodzić się NRL. Z kolejnego jej stanowiska w sprawie można wyczytać m.in., że samorząd lekarski uważa, iż podmioty prowadzące szkolenie specjalizacyjne powinny korzystać z pomocy finansowej i różnego rodzaju zachęt ze strony władz publicznych do tego, aby kształcić lekarzy specjalistów, tymczasem przyjęty przez Ministerstwo kierunek działań jest całkowicie odmienny i zmierza do dalszego zniechęcania tych podmiotów do udziału w procesie kształcenia.

NRL argumentuje, że:

- określanie składników wynagrodzenia rezydenta, które podlegają refundacji nie może być przedmiotem jednostronnie narzucanej przez Ministerstwo Zdrowia umowy;

- pojawia się niebezpieczeństwo corocznej zmiany wysokości środków przekazywanych podmiotom realizującym rezydentury (szpitalom), powoduje to rozchwianie systemu specjalizacji i nie daje gwarancji, że rezydent, który rozpoczął specjalizację, będzie miał możliwość dokończenia jej w tej samej placówce;

- zmiany w zasadach finansowania rezydentur ze środków publicznych powinny być wprowadzone za pomocą instrumentów legislacyjnych, a nie nowego wzoru umowy autorstwa urzędników Ministerstwa Zdrowia;

- tylko zmiany ustawowe mogą usunąć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z katalogu niezbędnych kosztów szkolenia rezydenta;

- umowa zawierana z podmiotem realizującym szkolenie w ramach rezydentury nie może określać jakie składowe są, a jakie nie są elementem wynagrodzenia podlegającym refundacji.

Zacytujmy fragment pisma otrzymanego przez infoDENT24.pl z Ministerstwa Zdrowia, który rozwiewa wszelkie nadzieje NRL co do skuteczności protestów.

"Zaprzestanie finansowania przez ministra zdrowia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczy wszystkich rezydentur. Do Ministerstwa Zdrowia docierają sygnały, że kilka podmiotów rozważa możliwość zaprzestania realizowania części rezydentur. Obecnie sprawdzana jest możliwość alokacji rezydentów do alternatywnych ośrodków na terenie danego województwa, a w innym przypadku również w województwach ościennych."

Patrz także:

Specjalizacje miejsca szkoleniowe także poza rezydenturą

Szczątkowe rezydentury w stomatologii

Jak przedłużyć specjalizację?

Rezydentury jednak bez ZFŚS

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   rezydentury   Inicjatywy   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH