PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wizytacje NFZ niezgodne z prawem

14-06-2013, 00:02
Wizytacje NFZ niezgodne z prawem (foto: infoDENT24.pl)
Wizytacje NFZ niezgodne z prawem (foto: infoDENT24.pl)
NFZ prowadzi wizytacje świadczeniodawców, w trakcie których chce sprawdzić, czy aby zgodne są z prawdą dane zawarte w ofertach przygotowanych przez świadczeniodawców rywalizujących o realizowanie usług w ramach kontraktów finansowanych ze środków publicznych. Przypomnijmy, że niejednokrotnie lekarze dentyści skarżyli się, iż konkurencyjne oferty zawierały nieprawdziwe dane dotyczące m.in. specjalistów świadczących usługi oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego.

Tak zwane wizytacje realizowane są na podstawie programu zatytułowanego Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem sprawdzenia zgodności danych zawartych w złożonej przez świadczeniodawcę ofercie (dokumentach aktualizacyjnych) ze stanem faktycznym na podstawie art. 107 ust 5 pkt 12b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych".

Program ten opracowany został przez Centralę NFZ i zatwierdzony przez prezesa NFZ w lutym 2012 r. Okazuje się jednak, że program ten nie był przedstawiony do akceptacji ministrowi zdrowia. Oczywistym jest zatem, że także nie został on oceniony przez resort zdrowia.

Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dowodził, że ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, co prawda posługuje się pojęciem kontrola i monitorowanie, ale nie definiuje pojęcia monitorowanie" i nie wprowadza odmiennych procedur przy kontroli i monitorowaniu realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Słownik języka polskiego przez kontrolę uważa porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym". Przeprowadzana przez oddziały NFZ wizytacja", której jednym z podstawowych celów (zgodnie z programem) jest zbadanie zgodności danych, które świadczeniodawca przedstawił w złożonej ofercie ze stanem faktycznym, jest zatem niczym innym jak kontrolą.

Co więcej w programie opracowanym przez NFZ pojawiają się takie pojęcia jak koordynator kontroli", liczba skontrolowanych umów", w toku kontroli". Takie sformułowania również wskazują na to, że mamy do czynienia z kontrolą świadczeniodawcy, a jeżeli tak - to przeprowadzane przez oddziały NFZ wizytacje" nie są dopuszczalne w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje Ministerstwo Zdrowia. Kontrola świadczeniodawców powinna być realizowana zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Pismo, zawierające stanowisko Ministerstwa Zdrowia, negujące podstawy prawne przeprowadzania przez NFZ wizytacji, podpisał Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   NFZ   kontraktowanie   kontrole   Inicjatywy   Kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH