PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Więzień częściej u dentysty niż statystyczny Polak

24-02-2013, 23:06
Więzień częściej u dentysty niż wolny Polak? (fot. wikipedia.org)
Więzień częściej u dentysty niż wolny Polak? (fot. wikipedia.org)
Stwierdzenie, że osadzeni w polskich więzieniach i aresztach śledczych mają coraz zdrowsze zęby, byłoby nadużyciem. Faktem jest natomiast, że w ostatnich latach wzrosła liczba świadczeń stomatologicznych udzielanych więźniom, szczególnie tych pozawięziennych. Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała raport poświęcony sprawowaniu opieki medycznej wobec osób pozbawionych wolności. Kontrolerzy wystawili więziennej służbie zdrowia pozytywną ocenę, choć nie obyło się bez drobnych wpadek, również w zakresie dentystyki.

Celem głównym kontroli była ocena skuteczności zabezpieczenia praw osób pozbawionych wolności do opieki medycznej. Kontrolerzy sprawdzili dostęp do świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom pozbawionym wolności, a także stan techniczny i sanitarny obiektów budowlanych oraz pomieszczeń i urządzeń, w których i w oparciu o które  podmioty lecznicze, udzielały świadczenia medyczne. Dokonano przeglądu także kadry medycznej.

Kontrolę, która obejmowała okres od  1  stycznia 2010 r. do  31  marca 2012 r., przeprowadzono w okresie 28 marca 6 sierpnia 2012 r. Skontrolowano 18 jednostek: centralny zarząd służby więziennej; 7 zakładów karnych i 10 aresztów śledczych. W tym czasie w polskich zakładach karnych i aresztach przebywało średnio 83 tys. osadzonych.

Dentysta (niekoniecznie) w więzieniu

Warto pamiętać, że w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, opiekę zdrowotną osobom pozbawionym wolności zapewniały zarówno więzienne, jak i pozawięzienne podmioty lecznicze. W skład bazy leczniczej więziennej służby zdrowia wchodzą: ambulatoria z izbami chorych, gabinety stomatologiczne, pracownie diagnostyczne, gabinety rehabilitacji i fizykoterapii oraz 13 szpitali więziennych z 37 oddziałami.

NIK o leczeniu stomatologicznym

Ze świadczeń stomatologicznych i porad udzielonych przez lekarzy specjalistów każdy osadzony korzystał średnio 3 razy w roku. Dla porównania - z porad podstawowej opieki zdrowotnej ponad 17 razy w 2010 r., a ponad 21 razy w 2011 r. Raport nie daje odpowiedzi na pytanie ile z trzech (łącznie) wizyt u dentysty i innego specjalisty, faktycznie było związane z problemami stomatologicznymi, ale nawet jeżeli przyjmiemy, że była tylko jedna, wynik równa się statystycznym "osiągnięciom" nieosadzonych Polaków. Nie wolno oczywiście zapominać, o tym, że okresowe przeglądy stomatologiczne w więzieniach są obowiązkowe.

W latach 20102011 średnio co szósty osadzony, w ciągu roku, korzystał ze świadczeń szpitalnych i ośmiokrotnie ze specjalistycznych badań, w tym: analitycznych, RTG, USG, endoskopowych, świadczeń fizjoterapeutycznych i protezowania uzębienia. W okresie tym wzrosły również o 6,5 proc. wydatki związane z bezpłatnym zaopatrzeniem osadzonych w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Na przykład: w latach 2010 2011 wykonano badania USG średnio co 9 osobie, badania endoskopowe średnio co 30 osobie, a protezowanie uzębienia średnio co 55 osobie w 2010 r. oraz co 52 osobie w 2011 r.

Liczba porad udzielonych przez lekarza ambulatorium wzrosła w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 29,1 proc. (z 1.173.639 do 1.515.295), porad stomatologicznych o 2 proc. (z 236.890 do 241.571), natomiast zmniejszyła się o 0,3 proc. liczba porad specjalistycznych (z 265.967 do 258.083).

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   dentysta w więzieniu   Dentystatystyka  

POLECAMY W SERWISACH