PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wielkopolska: periodontologia unieważniona

ms
23-05-2017, 06:53
Wielkopolska: periodontologia unieważniona Agnieszka Pachciarz dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ
Wielkopolski OW NFZ unieważnił postępowanie konkursowe na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia periodontologii na obszarze województwa wielkopolskiego.

Kod: 15-17-000339/STM/07/1/07.0000.223.02/01.

Unieważnienie nastąpiło na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.).

Co mówi ten artykuł?

Art. 150. 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) odrzucono wszystkie oferty;
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
OW NFZ w Poznaniu   konkursy stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH