• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ważne postulaty środowiska w sprawie kształcenia lekarzy dentystów

ms
29-05-2017, 07:10
Ważne postulaty środowiska w sprawie kształcenia lekarzy dentystów Rozpoczęcie Konferencji Okrągłego Stołu: od lewej: Konstanty Radziwiłł, Łukasz Szumowski, Maciej Hamankiewicz.
Na 18 wniosków, które sformułowali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa, aż 11 dotyczy kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów.

Nie należy się temu dziwić, bo debaty w ramach Konferencji Okrągłego Stołu w Nałęczowie zawsze gromadziły przede wszystkim reprezentantów środowiska akademickiego. Tak było i w tym roku, kiedy to pierwszy raz ciężar organizacji konferencji przejęła NRL.

Wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL w rozmowie z infoDENT24.pl przypomniał m.in.: zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, samorząd nasz zobligowany jest do organizacji szkolenia zawodowego, do opiniowania oraz wnioskowania w sprawach kształcenia przeddyplowego lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Jako samorząd, mamy obowiązek prowadzenia współpracy z uczelniami, z instytutami i towarzystwami naukowymi.

Dzięki uprzejmości NRL prezentujemy wnioski, które sformułowali uczestnicy  konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa.

WNIOSKI

* Podjęcie stosownych działań zmierzających do zmiany rozporządzenia MNiSW, aby jednoznacznie określić profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym jako ogólnoakademicki.

* Analiza obowiązujących aktualnie standardów na kierunku lekarsko-dentystycznym, pod kątem spełniania przez nie warunków kształcenia na kierunku o profilu ogólnoakademickim.

* Powołanie zespołów, które będą na bieżąco oceniać i weryfikować algorytm postępowania klinicznego, aby były one zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wynikami badań naukowych EBM/EBD (stworzenie algorytmów postępowania klinicznego i ich uaktualnianie).

* Poparcie dla inicjatywy utworzenia ośrodka, który będzie dysponował środkami przeznaczonymi na rozwój nauk medycznych i pozwoli na dofinansowanie również badań naukowych w dziedzinie stomatologii.

* Brak jednego aktu prawnego, który określałby ramy prawne działania studentów w czasie realizacji klinicznego nauczania praktycznego (również w ramach praktyk wakacyjnych), wymaga:

- podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do kompleksowego uregulowania, najlepiej w jednym akcie prawnym, uprawnień, które przysługują studentom studiów lekarsko–dentystycznych w ramach realizacji praktycznego nauczania klinicznego;

- określenia zasad odpowiedzialności prawnej studentów za powikłania, skutki uboczne oraz błędy medyczne i zapewnienie studentom ochrony przed ponoszeniem nieograniczonej odpowiedzialności finansowej własnym majątkiem. 

* W związku z przywróceniem stażu podyplomowego, należałoby w programie nauczania na V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, przeznaczyć 15 proc. z ogólnej liczby 900 godzin dydaktycznych na seminaria. Zmiany te powinny dotyczyć każdego przedmiotu uwzględnionego w programie nauczania na V roku.

POLECAMY W SERWISACH