PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Walka o zmianę czasu pracy dentystów wobec mniejszego wymiaru etatu przeliczeniowego

ms
08-02-2016, 08:42
Walka  o zmianę czasu pracy dentystów wobec mniejszego wymiaru etatu przeliczeniowego Zmiana etatu przeliczeniowego w pracy stomatologa (foto: pixabay)
Śląski OW NFZ opublikował ankietę z pytaniem, czy dentyści akceptują, obowiązujący w umowach zawartych z NFZ o udzielanie świadczeń stomatologicznych, harmonogram pracy w ramach etatu przeliczeniowego (1 etat przeliczeniowy to 108 tys. pkt. rozliczeniowych przy 30 godz. harmonogramie pracy tygodniowo).

Wobec takiej inicjatywy Śląska Izba Lekarska w Katowicach wystosowała apel do lekarzy dentystów. Brzmi on tak:
W związku z toczącymi się od wielu miesięcy rozmowami w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów do zmniejszonego wymiaru etatu przeliczeniowego w ramach kontraktów stomatologicznych - ŚOW NFZ umieścił na portalu świadczeniodawcy komunikat oraz ankietę.

Konstrukcja ankiety budzi jednak wiele wątpliwości, dlatego prosimy o wstrzymanie się z jej wysyłaniem do czasu wydania kolejnego komunikatu, który zostanie opublikowany w poniedziałek 8 lutego 2016 r.

Z kolei komunikat ŚOW NFZ brzmi tak:
W związku z pismem samorządu lekarskiego* skierowanym do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostosowania na terenie województwa śląskiego harmonogramu pracy dentystów, realizujących umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych do ilości zakontraktowanych w ramach 1 etatu punktów stomatologicznych, który w chwili obecnej wynosi 108 000 pkt na etat przeliczeniowy - Śląski OW NFZ informuje, że zmiana warunków umowy w przedmiotowej sprawie może nastąpić wyłącznie w drodze nowego postępowania konkursowego poprzedzonego wypowiedzeniem aktualnie obowiązujących umów, których termin obowiązywania upływa 30 czerwca 2017 r.

W przypadku ogłoszenia nowego postępowania konkursowego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, etat przeliczeniowy może wynosić 180 000 pkt z harmonogramem pracy 30 godzin tygodniowo. Powyższe prawdopodobnie spowoduje spadek liczby kontraktowanych etatów ogólnostomatologicznych o ok. 43 proc.

W związku z powyższym, Śląski OW NFZ prosi świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych o udzielenie do 10 lutego 2016 r., odpowiedzi na dołączone do komunikatu pytania ankietowe.

Brak odpowiedzi w przewidzianym terminie zostanie uznany jako akceptacja aktualnych warunków obowiązującej umowy, w szczególności, w części dotyczącej harmonogramów pracy lekarzy dentystów.

Uzyskane informacje mogą mieć wpływ na dalszą kontynuację realizowanych przez Państwa umów oraz warunki kontraktowania świadczeń stomatologicznych w latach następnych.

* Katarzyna Strzałkowska,  Rzecznik Prasowy NRL poinformowała infoDENT24.pl, że informacja, którą otrzymali lekarze dentyści na Śląsku a która rozpoczyna się słowami „w związku z pismem samorządu lekarskiego" -  nie jest związana z pismem Naczelnej Rady Lekarskiej, gdyż takiego pisma Prezes NRL do Prezesa NFZ nie wystosowywał.

 

ANKIETA dotycząca umów w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne

Czy akceptuje Pan/Pani aktualnie obowiązujący w umowach zawartych ze Śląskim OW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, harmonogram pracy lekarza w ramach etatu przeliczeniowego tzn. 1 etat przeliczeniowy odpowiada 108 000 punktów rozliczeniowych przy  30-godzinnym harmonogramie pracy tygodniowo?

POLECAMY W SERWISACH