PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

W Sejmie o świadczeniach z zakresu stomatologii: dlaczego tak źle, skoro tak dobrze

08-10-2012, 04:11
Brak kolejek do leczenia stomatologicznego? (źródło: Wikipedia)
Brak kolejek do leczenia stomatologicznego? (źródło: Wikipedia)
Podczas debaty w Sejmowej Komisji Zdrowia na temat finansów i działalności NFZ w 2011 roku posłanka Józefa Hrynkiewicz (PiS) podniosła kwestię badań wykonanych przez Wydział Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pokazują one, co jest powszechnie wiadome, że ponad 90 proc. dzieci w wieku 12 - 15 lat ma próchnicę. Z drugiej strony NFZ utrzymuje, że poradnie są dostępne, a jeśli chodzi o czas oczekiwania to mediana wynosi zero. - Myślę, że to jest zupełnie nadzwyczajne. Zatem albo te dzieci już rezygnowały z leczenia zębów, albo po prostu tych poradni nie ma, albo nie mają zębów Nie wiem, może myją, może nie myją zastanawiała się Józefa Hrynkiewicz.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Bolesław Piecha (PiS) wyjaśnił kwestię rozbieżności pomiędzy kiepskim stanem uzębienia społeczeństwa a uwidacznianą w sprawozdaniach powszechną dostępnością do świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia społecznego.

Następne sprawy, które z tym wszystkim się wiążą, dotyczą kolejek bo dostępność do świadczenia zdrowotnego to też kolejka. Państwo bardzo sprytnie w tym Sprawozdaniu

Gratuluję prezesom NFZ pomysłowości, zastosowali medianę, czyli średni czas oczekiwania w Polsce. Okazuje się, jeśli chodzi o tę medianę, na przykład w stomatologii, wygląda ona nienajgorzej. Tylko że w niektórych powiatach stomatologia w pewnych zakresach, takich jak ortodoncja czy protetyka, jest niedostępna. To, po co mi mediana? Czy ktoś widział, żeby ktoś z Kołobrzegu leczył się stomatologicznie na Śląsku albo odwrotnie? Nie. To znaczy, że są białe plamy, a ta mediana, która wygląda nienajgorzej, wcale nie mówi o tym, jaki jest normalny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach czy częściach województw.

Pacjent leczy się zdecydowanie najczęściej, bo w 95 96 proc. przypadków blisko miejsca zamieszkania. Taka jest tendencja światowa, w tym ogólnopolska. Migrantów nie jest aż tak dużo. Migranci, to osoby ciężko chore, w przypadku których nie ma do dyspozycji różnego rodzaju sprzętu, aparatury i kadr medycznych, żeby ich leczyć, albo bo tacy też są hipochondrycy lub ludzie roszczeniowi, którzy zwiedzą całą Polskę ze swoim schorzeniem. Jednak to jest margines. Generalnie, pacjent leczy się w miejscu zamieszkania.

Z czym nie zgodzili się posłowie z Sejmowej Komisji Zdrowia? Z tą części sprawozdania NFZ za 2011 roku, w której podano następujące informacje.

Z danych przekazanych przez świadczeniodawców (według stanu na koniec grudnia 2011 r.) wynika, że największa liczba świadczeniobiorców, zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny", znajduje się na listach oczekujących do następujących komórek organizacyjnych realizujących świadczenia stomatologiczne:

- poradni stomatologicznych,

- poradni ortodontycznych,

- poradni protetyki stomatologicznej,

- poradni chirurgii stomatologicznej,

- poradni stomatologicznych dla dzieci.

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   NFZ   kontrakty   kolejki oczekujących   Zmiany systemowe   Inicjatywy  

POLECAMY W SERWISACH