• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

W Sejmie o opiece stomatologicznej nad dziećmi: co robić, żeby coś zrobić

ms
14-05-2018, 07:05
W Sejmie o opiece stomatologicznej nad dziećmi: co robić, żeby coś zrobić Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia na temat stomatologii dziecięcej
Posłowie z Komisji Zdrowia spotkali się 10 maja 2018 r., aby przeanalizować dokonania rządu w zakresie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Już ten sam fakt należy uznać za sukces, bo ostatnio takie wydarzenie zaistniało niespełna pięć lat temu (28 sierpnia 2013 r.).

Każdy powód do zasygnalizowania sukcesu jest dobry, chociażby dlatego, że wnioski płynące z przebiegu debaty w Sejmie do optymizmu niestety nie skłaniają.

Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, co prawda wiele mówiła dobrego o wdrażanym właśnie rządowym programie opieki stomatologicznej nad uczniami, jednak nie podjęła dyskusji z przedstawicielami samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wypunktowali zasadnicze problemy, jeśli nie uniemożliwiające, to w zdecydowany sposób utrudniające wyjście z zapaści, w jakiej znajduje się opieka stomatologiczna nad młodym pokoleniem Polaków.

Lekarze dentyści, z wiarą w lepsze jutro, wskazali zasadnicze uchybienia programu opieki zdrowotnej nad uczniami. Chyba sami jednak nie bardzo wierzyli, że po raz kolejny zgłaszane uwagi i postulaty przyniosą jakikolwiek efekt, skoro z dotyczącymi tej samej materii wcześniejszymi stanowiskami Komisji Stomatologicznej NRL nikt się przy ul. Miodowej w Warszawie nie liczył.

Tymczasem posłowie na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia przybyli chyba z zawczasu sformułowanymi ocenami i tezami, gdyż można było odnieść wrażenie, że zadając pytania nie bardzo słuchali tego co wcześniej mówiła Józefa Szczurek-Żelazko. Okazało się bowiem, że stawiano pytania, dotyczące zagadnień, o których już wcześniej mówiła przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia. Posłowie starali się także zgłębiać problemy, co do których było wiadomo, że ani resort zdrowia, ani NFZ nie mają rozeznania, o czym lojalnie uprzedzono uczestników spotkania.

Stan otwarcia jest taki, że w planie finansowym NFZ na 2018 r. na stomatologię przeznaczono 1,9 mld zł. To 2,5 proc. całego budżetu NFZ, nominalnie więcej niż w ostatnich latach, ale na przykład już w 2009 r. po stronie nakładów widniała podobna kwota. Nie jest także powodem do satysfakcji udział procentowy kwoty przeznaczonej na stomatologię w budżecie NFZ ogółem, bo już nie raz był on wyższy. Skalę potrzeb najlepiej obrazuje wielkość nakładów finansowych, które Polacy przeznaczają co roku na leczenie stomatologiczne z własnej kieszeni – aż siedem razy więcej niż asygnuje na ten cel NFZ.

Kontrakty NFZ realizuje 7057 lekarzy dentystów, w tym 2196 świadczy usługi dla dzieci i młodzieży. W 2017 r., w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dentyści udzielili dzieciom i młodzieży ok. 2,5 mln świadczeń – dużo, jednak populacja ta liczy przeszło 7 mln osób. Znakomita większość u dentysty nie była w ogóle.

Rząd stawia na gabinety stomatologiczne funkcjonujące w otoczeniu uczniów (najkorzystniej, aby były to jednostki zlokalizowane w szkołach).

Z jednej strony coś już w tej kwestii drgnęło, gdyż w 2015 r. w szkołach funkcjonowało 595 gabinetów stomatologicznych mających kontrakt z NFZ, ale w 2017 r. było ich już 631, a według danych z 2018 r. (do maja) – aż 720.

SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   sejm   Jolanta Szczurko  

POLECAMY W SERWISACH