PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uwagi Prezydium NRL do leczenia stomatologicznego „na NFZ”

ms
02-06-2017, 18:50
Uwagi Prezydium NRL do leczenia stomatologicznego „na NFZ” Uwagi NRL do koszyka gwarantowanego w zakresie leczenia stomatologicznego
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Część opinii jest pozytywnych, część ocen krytycznych.

Poszerzony koszyk świadczeń gwarantowanych
Prezydium NRL pozytywnie oceniło rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o:
- leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA,
- badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów,
- rentgenodiagnostykę do pięciu zdjęć wewnątrzustnych,
- zdjęcie pantomograficzne z opisem oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia przez pacjenta 14. roku życia.

Prezydium zwraca uwagę na konieczność odpowiedniej wyceny punktowej wysokospecjalistycznych procedur, o które poszerzony zostanie koszyk świadczeń gwarantowanych, oraz zapewnienia środków finansowych na realizację powyższych procedur w kontraktach.

Za mało specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest także zaniepokojone faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym. W ocenie samorządu lekarskiego powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur.

Pomijanie specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
Nieuzasadnione wydaje się zwłaszcza pominięcie w zakresie leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA lekarzy dentystów specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

RTG
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia:

1. Należy rozważyć likwidację ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia, przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz niezależnie od posiadanej specjalizacji.

Wystarczającym elementem zabezpieczającym przed nieuzasadnionym skierowaniem mogłaby być konieczność uzasadnienia skierowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

2. W załączniku nr 1 w tabeli 1 lp. 62 „rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych” należy wyraźnie określić, że przedmiotowe świadczenie jest w kompetencji każdego lekarza dentysty.

3. W sposób niejasny określono w projekcie kwestię wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Konieczne jest precyzyjne określenie, czy gabinet powinien być wyposażony w taki sprzęt, czy wystarczające jest, że znajduje się on w jego lokalizacji. Posiadanie takiego urządzenia w każdym gabinecie stanowi znaczne obciążenie. 

POLECAMY W SERWISACH