• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Utworzono Środkowo-Wschodnioeuropejski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy

ŁS
25-06-2014, 15:17
Utworzono Środkowo-Wschodnioeuropejski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy Utworzono Środkowo-Wschodnioeuropejski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (fot. infoDENT24.pl)
25 czerwca br. w Warszawie stomatolodzy z: Polski, Rumunii, Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali regionalną deklarację, powołując do życia Środkowo - Wschodnioeuropejski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (CEE ACFF Chapter – Central and Eastern European Chapter: Alliance for a Cavity-Free Future).

W deklaracji sygnatariusze zwrócili się z apelem o podjęcie wspólnej akcji mającej na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z tym, jak ważne jest zapobieganie i leczenie próchnicy, a także przekonanie, że ubytków można uniknąć, a zmiany na wczesnym etapie tej choroby są odwracalne. Zaapelowali także o wdrożenie kompleksowych programów profilaktyki i leczenia w regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Wśród sygnatariuszy deklaracji znaleźli się eksperci z zakresu stomatologii z 8 krajów Europy Środkowo - Wschodniej, którzy utworzyli Radę Ekspertów:

Prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, Polska, przewodnicząca Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału ACFF
Dr Ruxandra Sfeatcu, Rumunia, Uniwersytet Medycyny i Farmacji "Carol Davila"
Prof. Romana Koberova Ivancakova, Czechy, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Medycyny w Hradec Kralove
Dr Marta Alberth, Węgry, Uniwersytet w Debreczynie
Prof. Neda Markovska, Słowacja, Uniwersytet Pawła Józefa Safarika W Koszycach
Prof. Julija Narbutaitė, Litwa, Litewski Uniwersytet Medyczny w Kownie
Prof. Egita Senakola, Łotwa, Uniwersytet Stradiņša w Rydze
Prof. Jana Olak, Estonia, Uniwersytet wTartu, Wydział Stomatologii

- Współpraca jest najważniejsza, jeśli chce się wypracować zasady kompleksowej prewencji i leczenia próchnicy na świecie. Musimy zobowiązać się do opracowania takiego systemu radzenia sobie z tą chorobą w skali krajów i regionu, który zachęciłby środowisko medyczne i specjalistów zdrowia publicznego do zajęcia się próchnicą na poważnie - mówi prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, przewodnicząca Środkowo - Wschodnioeuropejskiego Oddziału ACFF. - Razem możemy edukować społeczeństwo i powodować zmiany we współpracy z decydentami. Poprawa stanu uzębienia wymaga wzmocnienia i kontynuacji bardziej skutecznych strategii zapobiegawczych oraz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia zdrowia jamy ustnej przez odpowiednio motywujące programy; działania te powinny być realizowane zgodnie z zasadą „myśl globalnie - działaj lokalnie" - dodała prof. Kaczmarek.

Sygnatariusze deklaracji, powołującej do życia Środkowo - Wschodnioeuropejski Oddział ACFF, uzgodnili krótko i długoterminowe cele działania nowej w regionie inicjatywy. Do najważniejszych należą:

 • Zebranie najbardziej wpływowych ekspertów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, których jednoczą wspólne cele i którzy mogą lokalnie służyć wsparciem dla działań ACFF 
 • Działanie dla wyrównywania nierówności w zapobieganiu i leczeniu próchnicy w regionie Europy Środkowo - Wschodniej 
 • Uzyskanie poparcia ze strony głównych towarzystw stomatologicznych w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, które wspierają misję i cele ACFF, by wspólnie zidentyfikować najważniejsze luki w prewencji próchnicy i móc im przeciwdziałać

POLECAMY W SERWISACH