PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uniwersytecka Klinika Stomatologii w Krakowie na cenzurowanym

ms
21-07-2014, 08:03
Uniwersytecka Klinika Stomatologii w Krakowie na cenzurowanym Co z kontraktami? NFZ atakuje UKS (źródło: Google Maps)
Zawrzało, bo oto Uniwersytecka Klinika Stomatologii w Krakowie nie będzie świadczyć gwarantowanych usług stomatologicznych z zakresu protetyki i stomatologii dziecięcej. NFZ tłumaczy teraz dlaczego uznał, że lepsze od uniwersyteckich klinik są zwykłe przychodnie i gabinety.

- Taka sytuacja ogranicza lub wręcz uniemożliwia wielu osobom potrzebującym specjalistycznej opieki stomatologicznej dostęp do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej oraz stwarza realne zagrożenie dla ciągłości procesu kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy w tej jednostce - żalił się Maciej Rogala, rzecznik prasowy Collegium Medicum UJ, który narzekał, że Fundusz w postępowaniu kontraktowym nie uwzględnił faktu, że UKS kształci przyszłe kadry medyczne i prowadzi badania naukowe służące dalszemu rozwojowi stomatologii (całość argumentacji tutaj)

NFZ nie jest od szkolenia
NFZ odpiera te zarzuty krótko. Fundusz finansuje świadczenia medyczne, nie szkolenia.
NFZ przypomina, że obowiązują transparentne zasady - jednakowe dla wszystkich, a żadna z klinik nie może liczyć na specjalne traktowanie.
Przepisy regulujące specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, w tym ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277,poz. 1634, Nr 291,poz. 1707, z 2012 r. poz. 95), nie zawierają zapisów, które wskazywałyby Narodowy Fundusz Zdrowia jako organ współuczestniczący przy tworzeniu, organizacji czy finansowaniu szkoleń specjalizacyjnych. Zadaniem NFZ jest kupowanie świadczeń medycznych dla pacjentów korzystających z opieki medycznej w danej placówce.

Inni mogli, a UKS nie
Nie tylko Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna posiada dodatkowe zadania lecz również inne ośrodki, które realizują program specjalizacyjny lekarzy, w tym:
- Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna,
- NZOZ Alicja Ulanecka Stomatologia i Chirurgia Stomatologiczna,
- NZOZ Ortodoncja.

Każda z tych placówek na zasadach obowiązujących wszystkich oferentów - zmuszona była przystąpić do konkursu ofert i dołożyć starań, by przedstawić odpowiednia ofertę i otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Premiowana dostępność dla pacjentów
Nasuwa się zatem pytanie dlaczego Klinika, dysponując zapleczem diagnostyczno leczniczym jak również wykwalifikowaną kadrą medyczną, nie była w stanie wygrać konkursu. Składając ofertę na świadczenia stomatologiczne dla dzieci każda z placówek była oceniana pod kątem jakości i dostępności, a także ceny i ciągłości świadczeń.
Maksymalnie oferent mógł otrzymać 105 punktów podczas gdy Klinika Uniwersytecka dla poradni dziecięcej otrzymała 52,7 pkt. Klinika wprawdzie posiada wykwalifikowanych specjalistów lecz są oni rzadko dostępni dla pacjentów.

POLECAMY W SERWISACH