• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Twój rentgen pod czujnym okiem, ale czyim?

22-01-2013, 23:47
Twój rentgen pod czujnym okiem, ale czyim? (źródło: Wikipedia)
Twój rentgen pod czujnym okiem, ale czyim? (źródło: Wikipedia)
W gabinecie stomatologicznym testy eksploatacyjne urządzeń stosowanych w rentgenodiagnostyce przeprowadzać mogą tylko uprawnione osoby. Krąg tych osób co i raz próbuje zmienić Ministerstwo Zdrowia, co i raz ma wątpliwości, czy aby czyni słusznie. Nie inaczej jest i tym razem.

Co do zasady, podmioty wykonujące testy eksploatacyjne (w radioterapii oraz specjalistyczne w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej oraz medycynie nuklearnej) muszą posiadać certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCORwOZ). Katalog ten został poszerzony o nieposiadające akredytacji: laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz o podmioty upoważnione przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (najpierw do końca 2011 r., a następnie do końca 2012 r.). Dlaczego?

Pomimo dwukrotnie przedłużanego okresu przejściowego, cały czas brakuje laboratoriów akredytowanych - uprawnionych do wykonywania testów w zakresie medycyny nuklearnej. Akredytację, dotyczącą testów urządzeń radiologicznych, uzyskało dotychczas 20 podmiotów, przy czym każdy z nich posiada akredytację jedynie w zakresie radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. W pozostałych dziedzinach, związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego (w medycynie nuklearnej oraz w radioterapii onkologicznej), żaden podmiot nie uzyskał jeszcze akredytacji.

Minister zdrowia zaproponował zatem, aby nadal testy w medycynie nuklearnej wykonywały nieposiadające akredytacji laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej i podmioty upoważnione przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (do 31 grudnia 2014 r.). Stosowna zmiana rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z poźn. zm.) ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2013 r.
Rentgen w gabinecie stomatologicznym
Komisja Stomatologiczna NRL (w ramach konsultacji społecznej, w kwestii zaproponowanej przez ministra zdrowia zmiany rozporządzenia) wniosła istotną poprawkę. Zgodnie z nią, przedłużenie okresu przejściowego nie byłoby ograniczone jedynie do testów specjalistycznych w zakresie medycyny nuklearnej, lecz obejmowałoby także pozostałe testy takie jak: eksploatacyjne w radioterapii oraz specjalistyczne w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej oraz medycynie nuklearnej. To istotna zmiana z punktu widzenia prowadzących gabinety stomatologiczne.

Czas teraz na ruch po stronie Ministerstwa Zdrowia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH