PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Trwa walka o wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu medycyny

26-10-2012, 23:00
Zasady wynagradzania biegłych sądowych z zakresu medycyny
Zasady wynagradzania biegłych sądowych z zakresu medycyny
Jest projekt ustawy o biegłych sądowych autorstwa ministra sprawiedliwości (z 8 października 2012 r.). Określono w nim m.in. zasady wynagradzania biegłych sądowych z zakresu medycyny. Z zasadami tymi nie godzi się Naczelna Rada Lekarska, bo uważa, że są niesprawiedliwe dla lekarzy. Samorząd lekarski chce, żeby medycy byli wynagradzani tak samo jak pozostali biegli.

Zwiększenie wynagrodzenia biegłego do kwoty ok. 25 zł za godzinę pracy to w ocenie NRL za mało, aby rolą biegłego sądowego zainteresować najlepszych specjalistów z zakresu medycyny.

Co gorsza zasady wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu medycyny nie będą obliczane na podstawie stawki godzinowej, ale w oparciu o tzw. widełki wynagrodzenia. NRL słusznie zauważyła, że w przypadku biegłych z zakresu medycyny wzrostowi nakładu pracy na wydanie opinii nie będzie towarzyszył należny wzrost wynagrodzenia.

- Zaproponowane rozwiązanie jest z założenia wadliwe i narusza konstytucyjnie zagwarantowaną zasadę równości podmiotów w zakresie ochrony praw majątkowych alarmuje NRL.

Trzeba jednak przypomnieć, że o taką nierówność zabiegał samorząd w trakcie prac nad regulacjami, które przez wiele lat określały zasady wynagradzania biegłych sądowych. Walkę tę wówczas lekarze wygrali i biegli sądowi z zakresu medycyny sądowej korzystali z wyjątkowo korzystnego systemu wyliczania należności za ekspertyzy. Po latach jednak system ten nie tylko przestał być konkurencyjny, ale także przegrał z ogólnie obowiązującymi zasadami. W efekcie NRL musi teraz walczyć z tym - o co niegdyś lekarze z takim uporem walczyli.

Samorząd lekarski argumentuje teraz, że praca biegłego sądowego z zakresu medycyny jest pracą ekspercką, tak samo jak biegłych z pozostałych dziedzin nauki.

Naczelna Rada Lekarska domaga się także, aby prezesi sądów okręgowych obligatoryjnie zasięgali opinii samorządu zawodowego o kandydacie na biegłego sądowego (projekt ustawy takie rozwiązanie zakłada tylko w przypadku wątpliwości).

NRL chce aby sprawdzać czy kandydaci na biegłych sądowych:

- byli karani przez sąd lekarski za naruszenie zasad etyki lekarskiej lub naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza;

- realizują obowiązkowe szkolenia zawodowe i uzyskują punkty edukacyjne;

- prezentują odpowiednią postawę etyczną.

NRL dopytuje się także o zwrot kosztów przy sporządzaniu ekspertyzy: materiałów biurowych, pomocy naukowych, dojazdu oraz udziału w posiedzeniu. Ustalenie należności zwracanych biegłemu poprzez odniesienie ich do kwoty wynagrodzenia jest szczególnie krzywdzące dla biegłych lekarzy, których wynagrodzenie minister sprawiedliwości planuje ustalić ryczałtowo.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH