PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

„Tak” Rady Przejrzystości dla „Programu profilaktyki próchnicy zębów” w Sopocie

ms
30-03-2017, 11:17
„Tak” Rady Przejrzystości dla „Programu profilaktyki próchnicy zębów” w Sopocie Sopot z programem profilaktyki próchnicy zębów (foto: pixabay)
Rada Przejrzystości opiniuje pozytywnie projekt programu polityki zdrowotnej Sopotu, "Profilaktyka próchnicy zębów”, pod warunkiem dokonania niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień.

Samorząd miejski w Sopocie zamierza objąć programem wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta (2 774 osoby).

Przewiduje się, że roczny koszt programu wyniesie 140 tys. zł. Program składa się z dwóch części: badań profilaktyczno - medycznych oraz akcji edukacyjnej.

Projekt programu został przygotowany zgodnie z zaleceniami AOTMiT, zawiera jednak mimo to wiele luk i niejasności.

Rada Przejrzystości zaleciła:
1. Ponowną analizę celu głównego i celów szczegółowych, tak aby można było mierzyć postęp zarówno w realizacji celu głównego, jak i celów szczegółowych.
Cel główny powinien być wyraźnie zdefiniowany, a kolejne etapy jego realizacji w czasie ściśle wyznaczone, tak aby jego osiągnięcie potwierdzało skuteczność zaplanowanych działań.
2. Określenie kosztów, zakresu i sposobu realizacji planowanej akcji informacyjno - edukacyjnej.
3. Dostarczenie wzoru formularza świadomej zgody rodziców na udział dzieci w programie profilaktyki oraz udostępnienie rodzicom informacji o wynikach przeprowadzonych badań oraz interwencji.
4. Dostarczenie szczegółowej informacji o kompetencji kadry pracowniczej, wyposażenia oraz warunków lokalowych, jakie powinien posiadać potencjalny realizator programu.
5. Przygotowanie ankiety, która będzie mierzyła poziom satysfakcji rodziców (i dzieci) objętych działaniami profilaktycznymi.
6. Ponowną analizę i ocenę przyjętych w projekcie kryteriów monitorowania i ewaluacji. W projekcie nie opisano w prawidłowy sposób oceny zgłaszalności, oceny jakości świadczeń i oceny efektywności programu.
Ocena zgłaszalności do programu powinna odbywać się na podstawie stosunku liczby osób, które przystąpią do programu do liczby osób, które są uprawnione do udziału w programie. Warto również rozważyć ujęcie wskaźnika dotyczącego liczby rezygnacji z programu na poszczególnych jego etapach. Wydaje się również zasadnym określenie liczby rodziców biorących udział w programie.
7. Ponowną analizę i ocenę budżetu przeznaczonego na badania i interwencje profilaktyczne oraz działalność informacyjno-edukacyjną.
Biorąc pod uwagę aktualne koszty świadczeń stomatologicznych, koszty jednostkowe programu są wyraźnie za niskie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
profilaktyka próchnicy   AOTMiT  

POLECAMY W SERWISACH