PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

„Tak” dla programu profilaktyki próchnicy wśród dzieci gminy Kwidzyn

ms
28-08-2017, 07:45
„Tak” dla programu profilaktyki próchnicy wśród dzieci gminy Kwidzyn Program profilaktyki próchnicy dla dzieci (foto: pixabay)
Rada Przejrzystości wyraziła pozytywną opinię o projekcie „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kwidzyn na lata 2017-2019”.

Główne założenia programu
Problem zdrowotny przedstawiony w projekcie programu został opisany w sposób prawidłowy, do programu dołączono wykaz piśmiennictwa.

Adresatami programu będą dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kwidzyn.

Rocznie do programu zaplanowano włączyć ok. 200 dzieci.

Wnioskodawca w ramach programu zaplanował:
- edukację wśród dzieci na temat szeroko pojętej profilaktyki próchnicy zębów i właściwej higieny jamy ustnej;
- badanie diagnostyczne - przegląd jamy ustnej wraz z profilaktyką wad zgryzu oraz przeprowadzenie instruktażu prawidłowej higieny jamy ustnej;
- przekazanie informacji na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywania.

Warto pamiętać, że działania programu, obejmujące dzieci w wieku 4-6 lat, przysługują w ramach gwarantowanych profilaktycznych świadczeń stomatologicznych (m.in. kontrola higieny jamy ustnej, profilaktyka fluorkowa). Wynika to z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Na terenie gminy Kwidzyn nie ma świadczeniodawcy, który miałby podpisany kontrakt na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Świadczenia mogą stanowić zwiększenie dostępu do usług obecnie finansowanych ze środków publicznych lub też uzupełnienie o świadczenia, które obecnie nie są finansowane przez NFZ.

Projekt programu zawiera także część edukacyjną, która stanowi wartość dodaną do finansowanych świadczeń gwarantowanych.

Obecnie nie są prowadzone systemowe działania w zakresie edukowania dzieci w szkołach podstawowych finansowane ze środków publicznych.

Projekt zawiera prawidłowo określone oczekiwane efekty. Przedstawione oczekiwane efekty są zbieżne z postawionymi celami.

Program zakłada uzyskanie pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego), a także wymóg uczęszczania do jednej z placówek przedszkolnych na terenie gminy Kwidzyn.

Do projektu dołączono wzór zgody na udział dziecka w programie.

W budżecie zaplanowano koszty całkowite i jednostkowe.

Uwagi Rady:
- w programie należy doprecyzować kwestie udziału rodziców w działaniach edukacyjnych;
- wytyczne NICE 2014 sugerują, żeby w ramach działań edukacyjnych dokonać identyfikacji obszarów zwiększonego ryzyka złego zdrowia jamy ustnej wśród dzieci oraz wyznaczyć personel szkolony do poradnictwa i wsparcia w zakresie ochrony zdrowia jamy ustnej wśród uczniów;
- w ramach celu głównego warto byłoby określić odsetek o jaki przewiduje się zmniejszyć występowanie choroby próchnicowej oraz horyzont w jakim zamierza się osiągnąć ten cel;
- w przypadku miernika efektywności odnoszącego się do liczby i odsetka dzieci 4- letnich, 5-letnich, 6- letnich - z dobrą i złą higieną jamy ustnej, nie jest jasne jak zostanie zdefiniowane pojęcie „złej i dobrej” higieny;
- w programie należy skonstruować harmonogram poszczególnych zadań;
- należy określić, czy na każdym etapie trwania programu uczestnik będzie mógł z niego zrezygnować;
- trzeba doprecyzować kompetencje realizatora programu, w tym te dotyczące wymagań kadrowych, lokalowych oraz sprzętowych;
- nie jest jasne dlaczego jedynie w 2018 r. wnioskodawca zaplanował prowadzenie działań, które mogą zmierzać do prowadzenia instruktażu jamy ustnej (zakup szczoteczek i past do zębów dla dzieci). Wydaje się, że to świadczenie powinno być dostępne również w 2017 i w 2019 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH