PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Tajemnica lekarska co chcieliby wiedzieć urzędnicy "skarbówki"

23-11-2012, 05:09
Tajemnica lekarska (foto: sxc.hu)
Tajemnica lekarska (foto: sxc.hu)
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku chce wiedzieć co jest tajemnicą lekarską, a ponieważ doszedł do przekonania, że najpełniejszą wiedzą w tym zakresie dysponuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - wystosował do niego stosowne zapytanie.

Nie trudno dociec jakie są powody zgłębiania przez urzędników UKS tajnik regulacji nakładających na medyków obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej.

Maciej Hamankiewicz, prezes NRL nie zgadza się z dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, iż to właśnie organizacja samorządowa lekarzy zobowiązana jest do udzielania informacji, mającej na celu ułatwienie pracy kontrolerom UKS, ale odpowiedzi udzielił.

Szef NRL przypomniał jednak na wstępie dyrektorowi "skarbówki", że żaden przepis prawa nie nadaje Naczelnej Izbie Lekarskiej statusu organu administracji rządowej, samorządowej, ani państwowej, a więc jednostki organizacyjnej zobowiązanych do udzielania pomocy urzędnikom aparatu skarbowego.
Tajemnica lekarska - bardzo szeroki zakres
Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu wynika to z art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W ocenie NRL, wszelkie wątpliwości co jest, a co nie jest tajemnicą lekarską, powinny być rozstrzygane w jeden sposób w takich przypadkach tajemnica lekarska obowiązuje.

Z kolei w myśl ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tajemnicą są objęte wszelkie informacje związane z pacjentem, a uzyskane w toku wykonywania zawodu. Przepis ten nie ogranicza zakresu tajemnicy zawodowej do informacji stricte medycznych, a więc danych o stanie zdrowia pacjenta, lecz wyraźnie mówi o wszelkich informacjach związanych z pacjentem. Oznacza to, że tajemnica lekarska rozciąga się na wszelkie informacje, które lekarz powziął w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W literaturze prawniczej trafnie przyjmuje się, że tajemnicą lekarską objęte są również wiadomości niezwiązane bezpośrednio ze stanem zdrowia pacjenta, z którymi lekarz zapoznał się w trakcie wykonywaniu zawodu, w tym informacje dotyczące działalności pacjenta, czy jego stanu majątkowego.

Ugruntowany jest również pogląd, że zakresem tajemnicy zawodowej objęta jest nawet sama informacja, że dana osoba korzysta z pomocy lekarza. Nadto trzeba przypomnieć, iż tajemnica lekarska rozciąga się także na wszelkie materiały związane z postawieniem diagnozy lub leczeniem, a więc na: zaświadczenia, notatki, kartoteki (niezależnie od miejsca i sposobu utrwalenia informacji).

Prawo pacjenta do zachowania w poufności informacji związanych z jego leczeniem wynika bezpośrednio z Konstytucji, której art. 47 przyznaje obywatelowi prawo do ochrony życia prywatnego, a art. 51 - prawo do ochrony przed ujawnieniem informacji dotyczących jego osoby.

Lekarze muszą kierować się także wskazaniami Kodeksu Etyki Lekarskiej. Art. 23 KEL stanowi, że: lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.

Ujawnienie przez lekarza danych objętych tajemnicą zawodową stanowi przestępstwo z art. 266 kodeksu karnego. Lekarz nie powinien zatem ujawniać żadnych danych, które pozyskał od pacjenta w toku leczenia, nawet jeśli dane te nie dotyczą bezpośrednio stanu zdrowia pacjenta.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   tajemnica lekarska   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH