PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Szczegóły „stomatologicznego wątku” w projekcie ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży

ms
14-09-2017, 14:25
Szczegóły „stomatologicznego wątku”  w projekcie ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży Ministerstwo Zdrowia pracuje nad stomatologią w szkole
Ministerstwo Zdrowia, na prośbę infoDENT24.pl, ujawniało kolejne szczegóły ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży, w aspektach dotyczących stomatologii. Czytelnicy naszego portalu mogą zatem dowiedzieć się w jaki sposób resort zdrowia chciałby podjąć walkę z próchnicą wśród najmłodszego pokolenia Polaków.

W całości prezentujemy pismo, które podpisała Milena Kruszewska rzecznik prasowy Ministra Zdrowia.

Projekt ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży – po uzgodnieniach wewnętrznych – zostanie przedłożony do akceptacji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przed przekazaniem do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Nowa ustawa określi między innymi zadania osób i podmiotów, które  sprawują opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Zadania lekarza dentysty sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem będą obejmować:

1)    edukację i promocję zdrowia jamy ustnej oraz udział w realizacji programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej;

2)    badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;

3)    profilaktykę i leczenie stomatologiczne;

4)    współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną i dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

5)    przekazywanie pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej informacji o wydanych uczniowi zaleceniach i planowanym dalszym postępowaniu.

Lekarz dentysta realizowałby opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie zlokalizowanym w szkole albo poza szkołą. W obu przypadkach wymagana będzie zgoda rodziców uczniów na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wykonanie przeglądu jamy ustnej, leczenie), którą wyrażaliby na piśmie na początku roku szkolnego. Koordynowanie i monitorowanie opieki stomatologicznej będzie zadaniem pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej, realizowanym przy pomocy ujednoliconej dokumentacji medycznej. W odniesieniu do opieki stomatologicznej zakłada się współdziałanie pielęgniarki albo higienistki szkolnej z lekarzem dentystą w zakresie zdrowia jamy ustnej, monitorowanie wykonywania przeglądów dentystycznych u uczniów oraz realizacji zaleceń lekarza dentysty, prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej, a także podejmowanie interwencji w przypadku gdy zalecenia lekarza dentysty nie byłyby realizowane we wskazanych terminach.

Elementem zaproponowanych w projekcie rozwiązań jest poprawa dostępności uczniów do świadczeń stomatologicznych w gabinetach zlokalizowanych w szkołach, bądź współpracujących ze szkołą, a uzupełnieniem tych rozwiązań byłyby dentobusy. Niezależnie od umiejscowienia gabinetu stomatologicznego świadczenia gwarantowane dla dzieci i młodzieży będą udzielane w jednolitym zakresie dla wszystkich i obejmą zarówno edukację zdrowotną i profilaktykę oraz leczenie.

POLECAMY W SERWISACH