PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

System informacji w ochronie zdrowia - jakie terminy?

ms
25-06-2014, 10:00
System informacji w ochronie zdrowia -  jakie terminy? Dokumentacja medyczna indywidualna w formie elektronicznej od 1 sierpnia 2014 r.? (foto: sxc.hu)
Konsternacja, w oficjalnych komunikatach Ministerstwo Zdrowia napisało, że od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczna indywidualna będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie (tak miało wynikać, z przyjętych przez Radę Ministrów, założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw). infoDENT24.pl zwrócił się z prośbą o komentarz w tej sprawie do NRL, czy o taką prolongatę chodziło samorządowi lekarskiemu?

Według Zespołu Radców Prawnych NIL, przyjęty przez Radę Ministrów tekst założeń przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej do 1 sierpnia 2017 r. i dopiero po tej dacie ma wejść w życie obowiązek prowadzenia dokumentacji indywidualnej w postaci elektronicznej. W ocenie Zespołu Radców Prawnych NIL treść komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Zdrowia i stronie premier.gov.pl, a dotyczącego przyjęcia założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest nieścisła. NRL zwróciła się do Centrum Informacyjnego Rządu o sprostowanie treści komunikatu.  

Należy zatem uważać, że w założeniach do projektu ustawy przyjęto m.in., iż okres przejściowy na wprowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej będzie wydłużony do 31 lipca 2017 r. 

Inne rozwiązania wynikające z przyjętych przez Radę Ministrów, założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw:  

Karta Specjalisty Medycznego
Najważniejszą funkcją Karty Specjalisty Medycznego (KSM) będzie zapewnienie wykonania świadczenia poprzez potwierdzenie udziału specjalisty medycznego w leczeniu - złożenie podpisu elektronicznego poświadczonego certyfikatem wydawanym przez uprawniony podmiot. Każde świadczenie powinno być potwierdzone kartą KSM przez personel wykonujący to świadczenie. Oznacza to, że Karty Specjalisty Medycznego będą posiadać wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny oraz psycholodzy i psychoterapeuci zatrudnieni przez świadczeniodawców. KSM będzie wydawana: lekarzom, pielęgniarkom, położnym, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom medycznym, farmaceutom oraz osobom wykonującym tzw. czynności techniczne, np. rejestratorkom, sekretarkom medycznym. KSM będzie wydawana raz na 10 lat. 

Recepta elektroniczna
Od 1 sierpnia 2016 r., recepty miałyby być wystawiane jedynie w postaci elektronicznej. Z jednym jednak wyjątkiem - proponuje się wprowadzenie okresu przejściowego dla wystawiania w postaci papierowej recept refundowanych „pro auctore" i „pro familiae" (od 1 sierpnia 2016 r. do 1 stycznia 2020 r.).
Na e-recepcie powinny znaleźć się m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, data wystawienia recepty, w przypadku pilnej realizacji dopisek „cito", zastrzeżenie - „nie zamieniać" lub „NZ" - mówiące o koniczności wydania jedynie określonego leku (środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego), imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę i numer prawa wykonywania zawodu.

Skierowanie elektroniczne i zlecenie elektroniczne
Podobnie jak w przypadku recept - będzie obowiązywać zasada elektronicznego ich wystawiania. Elektroniczne wystawianie e-skierowań i e-zleceń będzie obowiązkowe od 1 marca 2017 r.

POLECAMY W SERWISACH