PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

System Informacji Medycznej i elektroniczna dokumentacja medyczna - długa lista wątpliwości

08-07-2013, 00:02
System Informacji Medycznej i elektroniczna dokumentacja medyczna - długa lista wątpliwości (fot. Fotolia/PTWP)
System Informacji Medycznej i elektroniczna dokumentacja medyczna - długa lista wątpliwości (fot. Fotolia/PTWP)
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej - Anna Lella, zwróciła się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o udzielenie szczegółowej informacji na temat stanu przygotowań do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do wejścia w życie przepisu nakładającego obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. 

Pismo jest efektem niepokoju jaki wzbudziła informacja Naczelnej Izby Kontroli z 10 kwietnia 2013 r. o negatywnych wynikach kontroli stopnia przygotowania świadczeniodawców do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej oraz działań administracji rządowej związanych z budową systemu informacji ochrony zdrowia. Wynika z nich, że na obecnym etapie prac istnieje poważne ryzyko niepowodzenia całego procesu budowy systemu.

Czytaj także: 

Elektroniczna dokumentacja medyczna: reguły tworzenia

Dokumentacja medyczna: albo system gotowy, albo zmieniamy termin

Dokumentacja medyczna: kopiowanie wyciągi, odpisy bez VAT, ale nie zawsze

Elektroniczna dokumentacja medyczna za unijną kasę

Dokumentacja medyczna  żelazny dowód niewinności

- Środowisko lekarskie powszechnie zgłasza wątpliwości co do stanu przygotowań do uruchomienia Systemu Informacji Medycznej, w szczególności brak jasnych i precyzyjnych norm określających podstawowe parametry budowanych systemów, oraz wyraża obawy, że lekarze i lekarze dentyści zostaną obarczeni obowiązkami, do których spełnienia nie są przygotowani ze względu na nieprawidłowości, które potwierdza m. in. kontrola NIK - wyjaśnia dr Anna Lella.

Wiceprezes NRL podkreśla jednocześnie, że lekarze nie są, co do zasady, przeciwni informatyzacji i prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, co oczywiście idzie w parze z postępem technologicznym. Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt, że już w chwili obecnej duża część świadczeniodawców jest zinformatyzowana, a wielu lekarzy i lekarzy dentystów udzielających świadczeń, jak również pozostały personel, korzystają z oprogramowania służącego do tworzenia dokumentacji medycznej.

System Informacji Medycznej i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - co chce wiedzieć samorząd lekarski?

1. Czy planowane jest uruchomienie środowiska testowego Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) umożliwiającego producentom dostosowanie oprogramowania tworzonego dla świadczeniodawców do komunikacji z P1? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o informację, kiedy takie środowisko zostanie uruchomione.

Należy wskazać, że brak środowiska testowego spowoduje testowanie aplikacji świadczeniodawców na systemie produkcyjnym, co może spowodować negatywne skutki dla prawidłowego funkcjonowania P1.

POLECAMY W SERWISACH