PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Świat ogranicza amalgamat dentystyczny. A Polska?

NRL/szaft
05-02-2014, 07:50
Świat ogranicza amalgamat dentystyczny. A Polska? Świat ogranicza amalgamat dentystyczny. A Polska? (Fot. Fotolia/PTWP)
Polska w dalszym ciągu nie podpisała Konwencji Minamata w sprawie rtęci. Konwencja przewiduje m.in. stopniowe zmniejszanie stosowania amalgamatu dentystycznego. Dokument, którego tekst został uzgodniony w styczniu 2013 roku, ma już 94 sygnatariuszy.

- Konwencja jest nowym, wiążącym międzynarodowym aktem prawnym mającym regulować w skali globalnej, problem gospodarowania rtęcią w celu ograniczenia jej wykorzystania oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka - wyjaśnia mec. Marek Szewczyński z Naczelnej Rady Lekarskiej.

Tekst Konwencji został ostatecznie uzgodniony w styczniu 2013 r. po blisko czterech latach prac międzyrządowego komitetu negocjacyjnego, w skład którego wchodzili przedstawiciele 140 rządów państw należących do ONZ.

Konwencja mogła wejść w życie po jej ratyfikowaniu przez co najmniej 50 krajów (możliwe jest to od 10 października 2013 r.). Obecnie Konwencja ma 94 sygnatariuszy. Polska do chwili obecnej Konwencji nie podpisała.

- W zakresie amalgamatu dentystycznego ustalono zasadę stopniowego zmniejszania jego użycia (tzw. phase-down) zamiast proponowanego początkowo stopniowego odstąpienia od jego stosowania (tzw. phase-out). Udało się, zwłaszcza środowisku stomatologicznemu, przekonać negocjujące strony o konieczności pozostawienia możliwości dalszego stosowania amalgamatu, pomimo początkowego silnego oporu - tłumaczy Marek Szewczyński.

Konwencja przewiduje stopniowe zmniejszanie stosowania amalgamatu dentystycznego.Poszczególne państwa zobowiązują się wdrożyć co najmniej dwa ze wskazanych rodzajów działań, w zależności od uwarunkowań lokalnych. Wśród nich znalazły się m.in. wspieranie, rozwój i promocja badań i projektów rozwijających technologie materiałów nie zawierających rtęci, czy wspieranie działalności edukacyjnej (szkoły, organizacje zawodowe) poświęconej wykorzystywaniu bezrtęciowych uzupełnień.

Państwa mają swobodę w zakresie wyboru sposobu osiągnięcia zakładanego celu.

Nazwa Konwencji jest hołdem dla mieszkańców Minamaty - japońskiego miasta, w którym w połowie XX wieku doszło do zatrucia wielotysięcznej ludności rtęcią z odpadów przemysłowych spuszczanych do wody.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH