• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stworzenie Strategii Walki z Próchnicą Wśród Dzieci i Młodzieży to konieczność – apel lekarzy dentystów

ms
08-01-2016, 15:35
Stworzenie Strategii Walki z Próchnicą Wśród Dzieci i Młodzieży to konieczność – apel lekarzy dentystów Apel o Strategię Walki z Próchnicą Wśród Dzieci i Młodzieży
Ci, którzy wiele robią dla polskiej stomatologii dziecięcej wystosowali apel do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o stworzenie przemyślanej Strategii Walki z Próchnicą Wśród Dzieci i Młodzieży. Przemyślanej, bo część aktywności podejmowanej bez znajomości rzeczy - nie służy celowi, jaki powinien być osiągnięty, część zaś nietrafionych działań jest mało efektywna.

Szanowny Panie Ministrze

W ślad za wystąpieniem generalnym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie konieczności stworzenia Strategii Walki z Próchnicą Wśród Dzieci i Młodzieży, przekazuję stanowisko środowiska stomatologów dziecięcych w tej sprawie.

Bezdyskusyjnym faktem jest, że sytuacja zdrowotna w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w Polsce od wielu lat jest bardzo zła. W ostatnich latach środowisko stomatologów dziecięcych wielokrotnie apelowało o stworzenie dobrej jakości systemu opieki dentystycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce, satysfakcjonującego zarówno pacjentów, jak i personel stomatologiczny.  Wskazywaliśmy jednocześnie na najczęstsze problemy, z jakimi boryka się stomatologia dziecięca w Polsce. 

Zdajemy sobie sprawę, że skuteczne rozwiązania wymagają systemowych działań. Ramowy zakres Strategii Walki z Próchnicą Wśród Dzieci i Młodzieży, wskazany przez Rzecznika Praw Dziecka, obejmuje najpilniejsze kwestie do podjęcia. Dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci jest niewystarczająca i nierównomierna na terenie kraju, a lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie stomatologii dziecięcej, podejmujący się leczenia dzieci, są wynagradzani na znacznie niższym poziomie niż specjaliści w innych dziedzinach. Sprawą priorytetową jest wprowadzenie współczynnika korygującego dla świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem posiadania specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

W ramach Strategii Walki z Próchnicą Wśród Dzieci i Młodzieży należy rozwiązać problem niedoszacowania procedur leczniczych realizowanych w tej grupie wiekowej, zwłaszcza dotyczących leczenia zębów mlecznych i leczenia endodontycznego zębów stałych niedojrzałych. Dużym utrudnieniem jest także brak ważnych procedur diagnostycznych i leczniczych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży niezbędnych do realizacji opieki stomatologicznej, np. brak podstawowego badania diagnostycznego, jakim jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego, czy brak możliwości lakierowania profilaktycznego zębów mlecznych.

Podczas przygotowywania Strategii należy rozważyć także wyodrębnienie procedur specjalistycznych w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz zwiększenie ilości miejsc specjalizacyjnych w tej dziedzinie.  Konieczne jest także podjęcie działań zachęcających młodych lekarzy dentystów do kształcenia się w tym kierunku, a także motywowanie osób obecnie specjalizujących się w dziedzinie stomatologii dziecięcej, tak aby nie zmieniały jej na dziedzinę bardziej „atrakcyjną”.

Nie zmienimy niepojących statystyk dotyczących występowania próchnicy wśród dzieci i młodzieży bez zintensyfikowania działań w zakresie zapobiegania próchnicy zębów. Przede wszystkim realizacja tzw. „programów profilaktycznych” nie może być ograniczona wyłącznie do oceny stanu uzębienia dzieci.

POLECAMY W SERWISACH