PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Staż podyplomowy: jest mapa drogowa

01-10-2012, 05:04
Staż podyplomowy (foto: infoDET24.pl)
Staż podyplomowy (foto: infoDET24.pl)
Ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia, które określa szczegółowe zasady odbywania stażu podyplomowego przez lekarza dentystę. Prezentujemy ramowy program takiego stażu. Stosowne przepisy zamieszczone zostały w Dzienniku Ustaw z 28 września 2012 r. pod poz. 1082. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2012 r.

Staż lekarza dentysty obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji.

Rozporządzenie stanowi, że staż podyplomowy powinien być realizowany po uzyskaniu przez lekarza ograniczonego prawa wykonywania zawodu i opiera się na następujących zasadach:

odbywany jest w placówkach wpisanych na listę marszałka województwa;

program stażu realizowany jest w ramach zatrudnienia etatowego lekarza (etaty stażowe finansowane są z budżetu państwa za pośrednictwem marszałków województw);

staż rozpoczyna się dwa razy w roku: 1 października i 1 marca, natomiast kończy się uzyskaniem zaliczenia przez koordynatora stażu.

Ukończenie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty jest warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Rozporządzenia określa m.in.:

- daty rozpoczęcia stażu podyplomowego;

- czas trwania stażu;

- przyczyny, na podstawie, których staż podyplomowy może ulec przedłużeniu;

- sposób i możliwość kierowania lekarza dentysty do odbycia stażu podyplomowego przez okręgową izbę lekarską;

- warunki, jakie powinny spełniać podmioty lecznicze, uprawnione do prowadzenia stażu (stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego);

- warunki zawarcia umowy o pracę.

- wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla osób odbywających staż podyplomowy;

- określa funkcję koordynatora szkolenia stażysty, który jest odpowiedzialny za planowanie i nadzór przebiegu realizacji stażu (wystawia opinię oraz zalicza staż podyplomowy);

- określa funkcję opiekuna (osoba odpowiedzialna za realizację przez stażystę programu stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego).

Rozporządzenie umożliwia uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Polsce.

 

 

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

Cel stażu:

pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania, rozpoznawania i leczenia schorzeń wchodzących w zakres stomatologii, postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także przyswojenie wiedzy z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego jako przygotowanie lekarza dentysty do samodzielnego wykonywania zawodu.

 

STAŻ W DZIEDZINIE STOMATOLOGII

I. Program stażu cząstkowego z zakresu stomatologii zachowawczej

POLECAMY W SERWISACH