PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprawa poznańska u rzecznika odpowiedzialności zawodowej

07-03-2013, 00:02
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej zajmie się sprawą niefortunnego zabiegu w Poznaniu (foto: sxc.hu)
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej zajmie się sprawą niefortunnego zabiegu w Poznaniu (foto: sxc.hu)
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zajmie się z urzędu sprawą dentystki, która w końcu lutego 2013 r. w jednym z gabinetów stomatologicznych w Poznaniu przyjęła pacjentkę, ale pomocy jej udzielić nie potrafiła, co więcej jak ocenia leczona osoba lekarka wyrządziła w jej uzębieniu poważne szkody.

Przypomnijmy zatem, że dentystka oferowała nowoczesne nakładki prostujące zęby w bardzo atrakcyjnej cenie. Ostatecznie jednak zamiast aparatu zaproponowała pacjentce koronki, które miały skorygować jej zgryz.

Wizyta rozpoczęła się od leczenia kanałowego i rozwiercenia czterech zębów. W trakcie zabiegu pojawił się uporczywy ból. W tej sytuacji zasadniczą kwestią okazało się wyrwanie obolałej ósemki. Walka z bólem była utrudniona, bo nie działało znieczulenie. Z relacji pacjentki wynika, że dostała sześć zastrzyków znieczulających, miała sparaliżowane pół twarzy, bezwładnie opadającą powiekę.

Cała sytuacja przerosła lekarkę, która jeździła z obolałą kobietą po Poznaniu w poszukiwaniu pomocy.

Osoba leczona domaga się zwrotu 4 tys. zł zaliczki, którą wpłaciła na usługę protetyczną, pokrycia kosztów leczenia (u innego lekarza), wypłaty odszkodowania za utratę trzech zębów, zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów wynajętego prawnika.

Sprawa wygląda nadwyraz poważnie. Zastanówmy się zatem jakie kroki może podjąć rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Co może rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej powinien dążyć do szczegółowego wyjaśnienia sprawy. W tym celu może on:

- przesłuchać: - lekarza, którego dotyczy postępowanie,

- świadków,

- biegłych;

- zbadać inne dowody.

Jakie są prawa lekarza, którego sprawa jest rozpatrywana?

W toku postępowania wyjaśniającego należy lekarzowi, którego dotyczy postępowanie, umożliwić złożenie wszystkich wyjaśnień, które uważa on za istotne dla sprawy.

Lekarz, którego dotyczy postępowanie, ma prawo w toku postępowania wyjaśniającego:

- zgłaszać wnioski dotyczące przesłuchania świadków, powołania biegłych oraz przeprowadzenia innych dowodów;

- wnieść zażalenie na postanowienie rzecznika odpowiedzialności zawodowej o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego i o umorzeniu postępowania;

- odwołać się od orzeczenia sądu lekarskiego kończącego postępowanie;

- przeglądać akta sprawy, z tym że rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski może ograniczyć pokrzywdzonemu dostęp do nich w zakresie objętym tajemnicą lekarską.

Odmowa złożenia wyjaśnień przez lekarza, którego dotyczy postępowanie, nie wstrzymuje postępowania.

Kiedy zamknięcie postępowania?

Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu.

ROZ powinien powiadomić o tym lekarza, którego dotyczy postępowanie, udostępniając mu zebrane dowody oraz umożliwiając złożenie dodatkowych wyjaśnień i wniosków dowodowych (w ciągu 14 dni od daty doręczenia postanowienia).

ROZ wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, jeżeli zebrany materiał nie daje podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie.

Odpis postanowienia, wraz z uzasadnieniem, doręczany jest:

POLECAMY W SERWISACH