PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Słupsk przeciwko próchnicy wśród dzieci (po falstarcie)

ms
29-09-2017, 08:01
Słupsk przeciwko próchnicy wśród dzieci (po falstarcie) Słupsk dba o zdrowy uśmiech dzieci (foto: pixabay)
Program profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci od 8 do 9 lat z terenu gminy Słupsk (na lata 2018 - 2022) – oceni 2 października 2017 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przypomnijmy, że w 2016 r. AOTMiT negatywnie zaopiniowała projekt „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w gminie Słupsk”.

Główną przesłanką, przemawiającą za negatywną opinią prezesa Agencji, była występująca w projekcie mnogość braków oraz niespójności. 

Zarzuty:
1) W sposób ogólny opisano problem zdrowotny oraz przedstawiono dane epidemiologiczne.
2) Nie wskazano oczekiwanych efektów oraz mierników efektywności.
3) Projekt nie zawierał dokładnego opisu interwencji, przez co niemożliwa jest jego dokładna weryfikacja.
4) Pomimo uwzględnienia edukacji zdrowotnej, istotnej z perspektywy zdrowia publicznego, brak było przedstawienia podstawowych elementów tej interwencji.
5) W programie miały być realizowane świadczenia w ramach NFZ, co nie  jest zgodne z zasadami funkcjonowania programów polityki zdrowotnej.
6) W projekcie pojawiły się nieścisłości dotyczące wieku dzieci włączanych do programu.
7) Brak było informacji na temat sposobu wyboru placówek oświatowych, których uczniowie mają wziąć udział w projekcie. 
8) Brak było także informacji na temat liczebności grupy rodziców (opiekunów prawnych) oraz pedagogów uczestniczących w programie.
9) Projekt nie zawierał opisu monitorowania i ewaluacji.
10) Przedstawiony budżet wzbudził zastrzeżenia co do uwzględnionych w nim kosztów. Brak było uzasadnienia przyjętych kwot, które miały być skierowane na poszczególne działania.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
profilaktyka próchnicy   AOTMiT  

POLECAMY W SERWISACH