PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Śląsk: bój o zmniejszenie wymiaru ilości godzin pracy w ramach etatu przeliczeniowego

NIL/ŁS
29-12-2014, 08:02
Śląsk: bój o zmniejszenie wymiaru ilości godzin pracy w ramach etatu przeliczeniowego NRL otrzymała niepokojące informacje dotyczące kontraktowania od przedstawicieli Komisji Stomatologicznych Okręgowych Izb Lekarskich z: Katowic, Bielska-Białej oraz Częstochowy (fot. Fotolia/PTWP)
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu odmówił lekarzom dentystom proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru ilości godzin pracy w ramach etatu przeliczeniowego. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że niesłusznie.
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ustanowił wartość etatu przeliczeniowego na poziomie 8 500 pkt. nie zmieniając jednak proporcjonalnie wymiaru czasu pracy wymaganego w ramach etatu. Dla 1 etatu przeliczeniowego określonego w zarządzeniu na poziomie 15 000 pkt. wymiar czasu pracy wynosi 30 godzin na tydzień.

- Inna wartość etatu przeliczeniowego z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wymiaru czasu pracy w harmonogramie lekarzy dentystów funkcjonowała na terenie ŚOWNFZ od 2009 roku. Odstąpienie od tej zasady w zakończonym postępowaniu konkursowym przy niezmienionych podstawach prawnych budzi zastrzeżenia co do prawidłowości postępowania, tym bardziej, że na terenie innych oddziałów wojewódzkich, przy zmniejszanym wymiarze punktowym etatu, zmniejsza się proporcjonalne wymiar czasu pracy lekarzy dentystów - napisała w piśmie do szefa NFZ Naczelna Rada Lekarska.

NFZ powołał się w uzasadnieniu na przepis art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stanowi, że nieważna jest zmiana zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Dysponujemy, przygotowaną w przedmiotowej kwestii opinią prawną, która podważa zasadność powoływania się w tej sytuacji na zapisy art 158 ust. 1 przedmiotowej ustawy oraz jednoznacznie wskazuje, że w trakcie obowiązywania umowy dopuszczalne jest zmniejszenie liczby godzin świadczenia usług przez lekarza dentystę, ustalonej dla tzw. etatu przeliczeniowego, a określonej w zawartej z NFZ umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w stosunku do minimalnej liczby godzin świadczenia tych usług, określonej w ofercie złożonej w konkursie ofert - uważa samorząd lekarski.

Więcej: nil.org.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH