• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Są założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży

en/PAP
27-09-2017, 09:19
Są założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży Są przepisy na temat funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych (fot. pixabay)
Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zapewnić uczniom dostęp do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza szkołą i z nią współpracującym - przewiduje opublikowany we wtorek przez resort zdrowia projekt złożeń ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zdaniem MZ, obecny sposób funkcjonowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami nie jest satysfakcjonujący. Nowa ustawa ma zintegrować systemy ochrony zdrowia i edukacji w zakresie umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży.

Resort przewiduje, że profilaktyczną opiekę nad uczniem będzie sprawował - tak jak dotychczas - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), współpracujący z pielęgniarką POZ i położną POZ. On także będzie koordynował opiekę zdrowotną nad dzieckiem w ramach całego systemu ochrony zdrowia.

Natomiast w szkole opiekę profilaktyczną ma zapewniać pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Współpracowałaby ona z zespołem POZ, m.in. przekazując informacje o istotnych sprawach dotyczących stanu zdrowia ucznia.

Docelowo pielęgniarki i higienistki szkolne mają być wyposażone w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji z zespołem POZ i lekarzem dentystą. Za przygotowanie oprogramowania będzie odpowiedzialne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które jego koszt oszacowało na 7,5 mln zł.

Autorzy projektu zakładają obniżenie liczby uczniów na etat przeliczeniowy pielęgniarki z 880-1100 uczniów obecnie do 700-750 uczniów. Planowane jest także podwyższenie tzw. stawki kapitacyjnej, czyli kwoty za opiekę nad uczniem, do 80 zł (od września wynosi ona 72,24 zł).

W projekcie zaznaczono, że ważnym elementem kompleksowości opieki profilaktycznej nad uczniami jest wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.

Odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie tej opieki ma być pielęgniarka albo higienistka szkolna, która będzie współpracować z lekarzem dentystą, wskazywać rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń stomatologicznych oraz monitorować realizację zaleceń lekarza dentysty. Obowiązkiem dyrektora szkoły będzie natomiast zapewnienie uczniom dostępu do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza terenem szkoły, współpracującym ze szkołą.

- Oprócz kwestii organizacyjnych zakłada się równolegle rozpoczęcie prac nad zmianą zakresu i sposobu finansowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży - czytamy w projekcie.

W projekcie zaznaczono, że za wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (a gdy pozwalają na to warunki lokalne, także gabinetu lekarza dentysty) będą odpowiadać jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w urzędach gmin i powiatów - jeżeli możliwości na to pozwalają- powinna być wyznaczana osoba odpowiedzialna m.in. za koordynowanie zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

POLECAMY W SERWISACH