PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

RPD ma uwagi do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży

kan
02-11-2017, 13:43
RPD ma uwagi do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka (foto: Fotolia/PTWP)
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka niezbędne są szczegółowe przepisy wykonawcze do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży, aby ustawa rzeczywiście dobrze funkcjonowała.

Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pozytywnie ocenił założenia projektu ustawy. Za szczególnie wartościowe uznał m.in. wyodrębnienie grup dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych - z niepełnosprawnością i dzieci przewlekle chorych, oraz zapewnienie uczniowi raz w roku badania stomatologicznego z instruktażem higieny jamy ustnej.

W piśmie czytamy m.in.: na akceptację zasługuje planowane wskazanie uczniom i ich rodzicom
możliwości korzystania w gabinecie zlokalizowanym w szkole lub poza szkołą - ze świadczeń
stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych (wraz ze wskazaniem ich zakresu).
Pozytywnie należy ocenić zapewnienie uczniowi raz w roku badania stomatologicznego z
instruktażem higieny jamy ustnej

Wad proponowanego rozwiązania jednak nie brakuje. Rzecznik ubolewa, że projekt ustawy nie obejmuje opieką stomatologiczną również dzieci w przedszkolach. Kolejna słaba strona - odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie tej opieki ma być pielęgniarka albo higienistka szkolna, która będzie współpracować z lekarzem dentystą, wskazywać rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń stomatologicznych oraz monitorować realizację zaleceń lekarza dentysty.

Tymczasem wykształcenie pielęgniarki wykształceniu higienistki szkolnej nie jest równe.  Higienistka szkolna posiada kwalifikacje w zakresie średniego, rocznego wykształcenia policealnego. Wykształcenie to - zdaniem rzecznika - może nie być wystarczające do pełnienia roli koordynatora profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole.

Zwłaszcza te kwestie wymagają zdefiniowania przez szczegółowe przepisy wykonawcze, podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH