• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

RPD: konieczne modyfikacje w zasadach funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych

ms
12-10-2015, 08:04
RPD: konieczne modyfikacje w zasadach funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka (foto: infoDENT24.pl)
Punkty w konkursie ofert powinny być przyznawane za samo zorientowanie gabinetu na leczenie zębów dzieci, bez względu na jego lokalizację – uważa Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

- Bardziej istotne od tego, gdzie zlokalizowany jest gabinet stomatologiczny, jest to, aby dziecko do niego trafiło – uważa Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

W wystąpieniu generalnym do Tadeusza Jędrzejczyka, prezesa NFZ, Marek Michalak zauważył, że w wyniku ogłoszenia nowych rozporządzeń NFZ, przy ocenie ofert gabinetów ubiegających się o umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne oraz ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, preferowane i dodatkowo oceniane są – za 20 punktów jednostkowych – lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole oraz załączenie do oferty porozumienia zawartego z dyrektorem szkoły o objęciu opieką stomatologiczną dzieci tej szkoły. Zdaniem RPD, to niesłuszne.

Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że realizowanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dorosłych w gabinecie stomatologicznym na terenie placówki oświatowej spowoduje, że dzieci i młodzież będą stanowić jedynie część pacjentów leczonych w tych gabinetach, a zatem przyznawanie dodatkowych punktów za samą lokalizację na ternie placówki nie jest celowe.

Rzecznik podkreśla również, że przy ocenie ofert, jako preferowane i dodatkowo oceniane, pominięto kryterium posiadania specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, a tylko ona gwarantuje niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia i zapobiegania chorobom jamy ustnej u dzieci.

 

Wystąpienie Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka

Z uwagą obserwuję zmiany zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, odnoszących się do problematyki dostępności dzieci i młodzieży do leczenia stomatologicznego.

Zarządzeniem Nr 52/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dokonano zmiany § 8 zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ z 23 grudnia 2014 r. poprzez dodanie ust. 4 i 5.

Natomiast zarządzeniem Nr 53/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ z 23 stycznia 2014 r. w Tabeli nr 11 Leczenie stomatologiczne po wierszu nr 28 dodano wiersz nr 28a.

W wyniku tych zmian m.in., w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, przy ocenie ofert preferowane i dodatkowo oceniane są — za 20 punktów jednostkowych — lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole oraz załączenie do oferty porozumienia zawartego z dyrektorem szkoły o objęciu opieką stomatologiczną dzieci tej szkoły.

POLECAMY W SERWISACH