PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rezydentury: MZ podaje zasady składania wniosków i zawierania umów

ms
11-06-2015, 08:56
Rezydentury: MZ podaje zasady składania wniosków i zawierania umów MZ sygnuje przepisy w sprawie rezydentur
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia podał 8 czerwca szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z realizacją umów rezydenckich.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało bogaty zestaw: wytycznych, wzorów, formularzy i innych dokumentów, z których należy korzystać w procesie realizowania umów rezydenckich.
Dokumentację podzielono na cztery części, w sprawie:
- zawierania umów rezydenckich i ich wzorów; 
- przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich; 
- składania wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury; 
- rozliczania umów rezydenckich; 

I tak, w celu zawarcia umowy rezydenckiej pomiędzy ministrem zdrowia a jednostką zatrudniającą lekarzy rezydentów, należy przygotować wiele dokumentów i przesłać je na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Są to:
- dwa egzemplarze umowy rezydenckiej;
- informacja o odprowadzaniu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - w przypadku gdy zakład faktycznie odprowadza taką składkę od poszczególnych rezydentów;
- informacja o absencji rezydentów;
- wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (wydruk księgi rejestrowej);
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczony za zgodność z aktualnymi danymi przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia.

W przypadku osób fizycznych/spółek cywilnych dodatkowo należy dołączyć m.in.:
- wypis z ewidencji działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia;
- informację o numerze konta bankowego z podpisem dyrektora zakładu i głównego księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku;
- kserokopię skierowania rezydenta wydanego przez WCZP/Urząd Wojewódzki, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia.

Ministerstwo Zdrowia przypomina także, że informacje o okresach absencji rezydentów powinny być przekazywane na bieżąco, niezwłocznie po ich zaistnieniu, przy czym:.
- wszystkie informacje o nieobecnościach powinny być sporządzane komputerowo, odrębnie do każdej umowy rezydenckiej;
- nieobecności należy wykazywać w faktycznych okresach ich trwania (niedopuszczalne jest podawanie w „informacji" pierwszego dnia danego roku, jako daty początkowej, w sytuacji, gdy nieobecność faktycznie rozpoczęła się w roku poprzednim, bądź wykazanie dnia sporządzania „informacji" jako daty końcowej, podczas, gdy nieobecność faktycznie kończy się po tym dniu).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
rezydentury   dentysta   Ministerstwo Zdrowia   specjalizacja  

POLECAMY W SERWISACH