PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Rezydentury - dlaczego jest ich tak mało, skoro jest ich tak dużo

15-11-2012, 06:07
Posłanka Krystyna Łybacka chciała wiedzieć dlaczego tak mało jest rezydentur, daleko za mało w stosunku do potrzeb. Odpowiedź nadesłał do marszałka Sejmu Ewy Kopacz Krzysztof Chlebus, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Krzysztof Chlebus uspokaja - działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia, konsultantów krajowych i wojewódzkich, a także samorząd lekarski zapewniają systematyczny dopływ specjalistycznej kadry lekarskiej do systemu ochrony zdrowia na terenie kraju tyle stwierdzenie natury ogólnej, a oto szczegóły.

Liczba rezydentur:

- marzec 2010 r. 500

- październik 2010 r. 2000

- marzec 2011 r. 842

- październik 2011 r. 2500

- marzec 2012 r. 444

- październik 2012 r. 2500

Dodatkowo wojewodowie dysponowali w 2012 r. ok. 8,5 tys. wolnych miejsc szkoleniowych w podstawowych dziedzinach medycyny, które przeznaczali na szkolenie w trybach pozarezydenckich (liczbę miejsc szkoleniowych, nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację ogłaszają wojewodowie na swoich stronach internetowych).

I wyjaśnienie. Corocznie w ramach wiosennego postępowania kwalifikacyjne rezerwowana jest mniejsza liczba miejsc rezydenckich, bowiem największa grupa młodych lekarzy ubiega się o rozpoczęcie specjalizacji po zakończeniu stażu podyplomowego (w październiku).

I kolejne wyjaśnienie. W ocenie wiceministra Krzysztofa Chlebusa przyznaje się tak dużo miejsc rezydenckich, aby w pełni uwzględnić zapotrzebowania w dziedzinach priorytetowych (podstawowych), zgłoszone przez Wydziały Zdrowia Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego.

I jeszcze jedna ważna informacja. Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów na kierunku lekarskim, corocznie liczba miejsc rezydenckich i pozarezydenckich przewyższa liczbę absolwentów. W efekcie - w niedługim czasie to rezydentury będą szukać absolwentów, a nie absolwenci rezydentur.

Krzysztof Chlebus nie precyzuje jednak czy tak będzie w każdej dziedzinie i w każdym rejonie Polski.

Ministerstwo Zdrowia uważa, że w dziedzinach takich jak : stomatologia dziecięca, anestezjologia i intensywna terapia, epidemiologia, kardiologia, medycyna pracy, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, pediatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna 1362 rezydentury w pełni odpowiadają potrzebom.

Minister zdrowia przyznał także 1138 rezydentur w pozostałych podstawowych dziedzinach medycyny. Wojewodowie posiadają dodatkowo ok. 10 tys. wolnych miejsc szkoleniowych, które przeznaczają na szkolenie w trybach pozarezydenckich.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   rezydentury   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH