PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Rezydentury bardzo niskokosztowe

24-12-2012, 10:29
Rezydentury bardzo niskokosztowe  (foto: sxc.hu)
Rezydentury bardzo niskokosztowe (foto: sxc.hu)
Naczelna Rada Lekarska jeszcze walczy, aby w przypadku zatrudniania rezydenta to budżet państwa, a nie bezpośrednio pracodawcy pokrywali koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ostatnie informacje z NRL świadczą o tym, że starania te żadnego rezultatu nie odniosą.

Prezes NRL zwrócił się po raz kolejny do ministra zdrowia z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego systemu finansowania kształcenia rezydentów uwzględniającego koszt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Po 1 stycznia 2013 roku część kosztów związanych z zatrudnieniem rezydenta zostanie przerzuconych na podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne. To nie Ministerstwo Zdrowia bowiem, a bezpośredni pracodawca będzie pokrywać koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na Fundusz Pracy.

Nie ma wątpliwości, że jednostki szkolące zaczną unikać dodatkowych obciążeń finansowych, a w efekcie przestaną być w szczególny sposób zainteresowane zatrudnianiem rezydentów. Okazuje się jednak że los rezydentur jest zagrożony także dlatego, że brakuje w ogóle pieniędzy na wypłatę uposażeń dla rezydentów.

W kwalifikacjach przeprowadzonych w październiku 2012 r. przyznano 62 miejsca rezydenckie w branży stomatologicznej (na 2,5 tys. wszystkich postępowań kwalifikacyjnych).

- Tworzenie barier administracyjnych, obcinanie kosztów na kształcenie rezydentów w połączeniu z nakładaniem na szpitale coraz większej odpowiedzialności materialnej z całą pewnością nie sprzyja zatrudnianiu lekarzy, którzy odbywają specjalizację i z tego względu są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko popełnienia błędu alarmuje NRL.

NRL uważa, że minister zdrowia jest obowiązany przekazać podmiotowi prowadzącemu szkolenie rezydentów środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury. Bez uprzedniej zmiany przepisów nie jest dopuszczalne usunięcie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z koszyka niezbędnych kosztów szkolenia rezydenta, ponieważ przy tożsamym brzmieniu przepisu, w latach ubiegłych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych był uznawany za niezbędny koszt szkolenia rezydenta.

Decyzja o nietworzeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tylko dla określonej grupy pracowników (rezydentów) - o ile w ogóle dopuszczalna prawnie nieuchronnie prowadziłaby do nierównego traktowania pracowników. Równie trudne do przyjęcia jest założenie, że pracodawca wyłącznie z powodu zmiany zasad finansowania rezydentur zlikwiduje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozbawi świadczeń z tego funduszu wszystkich swoich pracowników.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   rezydentura   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH