PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Radiologia w gabinecie stomatologicznym: Ministerstwo Zdrowia upraszcza procedury

MZ, ms
23-04-2015, 07:59
Radiologia w gabinecie stomatologicznym: Ministerstwo Zdrowia upraszcza procedury Ministerstwo Zdrowia: jest projekt zmian rozporządzenia m.in. w sprawie urządzeń radiologicznych w gabinecie stomatologicznym (foto: infoDENT24.pl)
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytanie infoDENT24.pl o uwzględnienie przez ministra zdrowia uwag i postulatów Komisji Stomatologicznej NRL dotyczących m.in. uproszczeń skomplikowanych i uciążliwych procedur, warunkujących stosowanie promieniowania jonizującego w gabinecie stomatologicznym.

Zaledwie kilka dni temu portal infoDENT24.pl w rozmowie dr n. med. Agnieszką Ruchałą - Tyszler, wiceprezesem NRL i przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL dopytywał się o efekt negocjacji samorządu lekarskiego z Ministerstwem Zdrowia w sprawie złagodzenia procedur warunkujących stosowanie w gabinecie stomatologicznym urządzeń radiologicznych. Usłyszeliśmy, że KS NRL ma nadzieję, że przepisy sygnowane przez MZ uwzględnią zgłaszane przez samorząd lekarski uwagi i postulaty.

Zapytaliśmy o stanowisko w tej sprawie drugą stronę. Krzysztof Bąk, rzecznik ministra zdrowia przesłał redakcji infoDENT24.pl informację o przekazanym do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015). W dokumencie tym wiele uwagi poświęcono sprawom nurtującym przede wszystkim osoby kierujące jednostkami świadczącymi usługi stomatologiczne. Projekt ten ma uwzględniać, jeśli nie wszystkie, to większość postulatów zgłaszanych przez KS NRL. Czy tak jest rzeczywiście? Prześledźmy co o zaproponowanych zmianach mówi samo Ministerstwo Zdrowia.

Jednym z elementów, które zostały uwzględnione w projekcie znowelizowanego rozporządzenia było uproszczenie wymagań dotyczących kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych stosowanych w stomatologii. Projekt stanowi odpowiedź na wnioski i wystąpienia KS NRL, zwłaszcza w zakresie uproszczenia procedur związanych z użyciem rentgenowskich aparatów do zdjęć wewnątrzustnych - czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian przez MZ.

Jezdny sprzęt radiologiczny do zdjęć wewnątrzustnych

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na zniesieniu ograniczenia stosowania jezdnego sprzętu radiologicznego używanego wyłącznie do zdjęć wewnątrzustnych.
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, używanie jezdnego i przenośnego sprzętu radiologicznego, niezależnie od rodzaju jego zastosowania, a więc również w przypadku jezdnego sprzętu radiologicznego przeznaczonego wyłącznie do zdjęć wewnątrzustnych, było ograniczone tylko do przypadków, w których przybycie pacjenta do stacjonarnego urządzenia radiologicznego jest przeciwwskazane ze względów medycznych.
Wobec faktu, że jezdny sprzęt radiologiczny stosowany wyłącznie do zdjęć wewnątrzustnych, co do zasady, nie stwarza zwiększonego zagrożenia ani dla pacjentów, ani dla obsługującego go personelu - uzasadnione jest wyłączenie sprzętu o takim przeznaczeniu, z ogólnie sformułowanego ograniczenia stosowania jezdnego sprzętu radiologicznego.

POLECAMY W SERWISACH